Innehåll

Balans nr 1 2008

Inledning

Antalet medlemmar i FAR SRS har ökat stadigt alltsedan millennieskiftet. Samgåendet mellan FAR och SRS hösten 2006 innebar i detta avseende ett stort kliv framåt. Samtidigt har dock medelåldern ökat. Idag är genomsnittsåldern för en revisor 49 år – 50 år för män och 45 år för kvinnor. De senare utgör knappt en tredjedel av medlemmarna.

Caisa Drefeldt har utsetts till chef för den nya redovisningssektionen i FAR SRS. Det var ett beslut på årsmötet under Arenadagen 2007 som banade väg för redovisningskonsulter att bli medlemmar i FAR SRS. ”Vi måste fundera över hur vi kan bygga upp en bra kvalitetskontroll. Det tror jag är till gagn för medlemmarna. Meningen är ju att höja kunskapsnivån och kvaliteten över lag” förklarar Caisa Drefeldt i en intervju.

Från och med den 15 januari 2008 är det möjligt att tillgodoräkna sig utlandspraktik i praktikkravet inför revisorsexamen och högre revisorsexamen. ”Det här är en stor vinst för branschen som tvingats se hemvändare lämna yrket, efter att de fått sin största arbetserfarenhet förkastad i byråkratins namn” kommenterar Jonas Nihlberg som Balans tidigare skrivit om. Han har kämpat för att få tillgodoräkna sig utlandspraktik från Storbritannien.

Om hur RS 402 är tänkt att hjälpa revisorn skriver Jan-Ove Bengtsson, Sten Eriksson och Bo Åsell. De svarar på frågan vilka ställningstaganden en revisor bör göra i samband med att han eller hon granskar ett företag som använder sig av en redovisningsbyrå.

Sist men inte minst vill vi tipsa om den livaktiga debatt om bokföringsbrott, revisionsberättelsens innehåll samt revision av Sidas verksamhet som återfinns i tidningen. Detta är intressant läsning som förhoppningsvis resulterar i fler debattinlägg under 2008!

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%