Innehåll

Balans nr 1 2008

Europa-frågor: Nytt EU-fördrag undertecknat

EU har fått ett nytt fördrag. I december skrev EU:s stats- och regeringschefer under EU:s så kallade Lissabonfördrag. Själva undertecknandeceremonin gick utan några som helst problem. Eventuella problem kan dock komma senare. Under år 2008 är det meningen att reformfördraget ska ratificeras i samtliga 27 medlemsländer. Det kommer att ske antingen genom en omröstning i det nationella parlamentet eller via folkomröstning. Hittills är det dock bara Irland som har meddelat att de kommer att genomföra en folkomröstning, då det är obligatoriskt enligt landets grundlag. I Sverige sker ratificeringen genom ett beslut i riksdagen. De flesta minns nog det ”nej” som blev resultatet i Frankrikes och Nederländernas folkomröstningar. Förhoppningen är förstås att detta inte ska upprepas, varken i dessa länder eller i något annat EU-land. Ett nytt fördrag anses nödvändigt för att samarbetet ska fungera effektivt då EU under senare år vuxit från 15 till 27 medlemsländer. Ju fler medlemsländer, desto svårare blir det att komma överens och desto tydligare regler krävs.

Grundtanken med det nya fördraget är att det ska innehålla tydliga regler och bestämmelser för hur EU ska fungera i framtiden. EU ska kunna arbeta effektivare och samtidigt bli modernare, mer demokratiskt och tydligare för medborgarna. EU-ministern Cecilia Malmström anser att ”detta fördrag är det mest demokratiska fördrag som EU någonsin har haft” och att det ”skapar bra förutsättningar för att vi ska kunna fatta beslut”. I korthet kan innehållet i Lissabonfördraget sägas innehålla:

  1. Mer insyn och öppenhet
  2. Medborgarinitiativ och dialog med civila samhället
  3. Europaparlamentet får mer att säga till om
  4. Fler majoritetsbeslut
  5. Riksdagens inflytande ökar
  6. Tydliga rättigheter för medborgarna
  7. Mer samordnad utrikespolitik
  8. Fast ordförande i Europeiska rådet
  9. Åtgärder mot klimatförändringar
  10. En mindre EU-kommission

Nyligen jämförde Sveriges enda astronaut, Christer Fuglesang, sin berömda rymdfärd med EU. Han förklarade att han aldrig hade varit rädd under sitt uppdrag i rymden. Anledningen var att han tränat inför och läst mycket om vad hans uppdrag innebar. Han kände till att det fanns en risk, men han var inte rädd då han visste vad han gav sig in på. Fuglesang ansåg att samma sak gäller EU och sa att ”det är lätt att känna oro för sådant man inte känner till”. Är man påläst blir det okända inte längre okänt. Om samtliga EU-länder lyckas övervinna rädslan inför EU och det nya fördraget får vi veta under 2008. Om Lissabonfördraget godkänns börjar det gälla 1 januari 2009.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%