Innehåll

Balans nr 1 2008

Noteringar: Revisorn är den främsta rådgivaren

Revisorn är den främsta rådgivaren för chefer i små företag. Det visar en undersökning från Länsförsäkringar.

78 procent av de tillfrågade cheferna anger att de helst vänder sig till bolagets revisor när de vill ha råd och stöd gällande företagets verksamhet. På andra plats kommer kollegorna, 85 procent anger att de helst rådfrågar sina kollegor. Det är tredje året i rad som revisorn toppar listan över vem chefer i mindre företag frågar om råd.

Undersökningen visar att det är vanligare i mindre än i större företag att vända sig till revisorn eller någon familjemedlem för att få råd. I större företag rådfrågas oftare kollegor, arbetsgivarorganisationer eller konsulter. Kvinnor är mer benägna att rådfråga familjen än män.

Yngre vd:ar vänder sig oftare till kollegor, familjen eller vänner än äldre vd:ar. Äldre företagare vänder sig mer ofta än yngre företagare till bransch- och arbetsgivarorganisationer.

Totalt har 1300 vd:ar eller ägare till svenska företag tillfrågats. Undersökningen omfattar företag med 5–49 anställda.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%