Innehåll

Balans nr 4 2008

Noteringar: Säljer IT-säkerhet?

Om ”New market opportunities in privacy” talade Pernilla Borg från Ernst & Young vid en internationell konferens om IT och säkerhet som hölls i Stockholm i mars. Konferensen anordnades av ISACA, en intresseorganisation för styrning, säkerhet, kvalitet, revision och kontroll inom IT-området.

Pernilla Borg är ledamot av projektet European Privacy Seal (EuroPriSe) som finansieras av bland andra Ernst & Young och EU-kommissionen.

Inom ramen för projektet utvärderas marknadspotentialen för ett europeiskt sigill för persondataskydd. Man undersöker om ”IT-produkter och IT-baserade tjänster möter de krav på persondataskydd som uppställs i europeiska regler för personlig integritet”.

– Vi undersöker om det finns en marknad för certifiering, dvs. en märkning som visar att en IT-produkt eller tjänst uppfyller kraven i EU-direktivet om skydd för personuppgifter, förklarar Pernilla Borg och tillägger att certifiering ger konkurrensfördelar.

Tio pilotcertifieringar håller på att startas runt om i Europa – bland annat i Sverige. Projektet ska vara avslutat vid kommande årsskifte.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%