Innehåll

Balans nr 4 2008

Debatt: Auktorisation måste garantera redovisares kompetens

Två svar till Annelie Norkvist:

I förra numret av Balans ansåg redovisningskonsuit Annelie Norkvist att det måste finnas något som garanterar att auktoriserade redovisningskonsulter kan det som de utger sig för att kunna. Caisa Drefeldt, chef för FAR SRS redovisningssektion, svarar här att kvalitetskontrollen av redovisare ska komma igång till hösten. Linda Hansson, sakkunnig vid Polismyndigheten i Östergötlands län, skriver att auktorisation och hög kompetens hos redovisare är av än större betydelse nu när revisionsplikten avskaffas.

Annelie Norkvist efterlyser att ytterligare krav ska ställas på nya FAR SRS-medlemmar som är auktoriserade redovisningskonsulter. Bland annat skriver hon att den som idag vill bli auktoriserad redovisningskonsult FAR SRS måste genomgå en utbildningsdag men inte avlägga något prov. Hon menar att detta inte räcker utan att auktorisationen, för att höja kvalitén och för att fylla titeln med reellt innehåll, ska inkludera kunskapstest och/eller specifika utbildningskrav. Hon framhåller att även de som redan antagits idag bör underkastas en kvalitetskontroll samt att de krav som ställs i de övergångsregler som FAR SRS har fram till 2010 kan uppfattas som ”slappa”.

Kvalitetskontroll för auktoriserade redovisningskonsulter är en självklarhet. Detta är ett mycket viktigt arbete inom FAR SRS. Alla auktoriserade redovisningskonsulter FAR SRS kommer i enlighet med

FAR SRS stadgar att genomgå kvalitetskontroller fortlöpande precis som andra medlemmar inom organisationen. Detta är inte något som enbart kommer att tillämpas långt fram i tiden utan arbetet med systematisk kvalitetskontroll påbörjas redan till hösten.

Utöver kvalitetskontrollen så ställs det krav på fortbildning för alla FAR SRS-medlemmar. Av de yrkesetiska reglerna, regel nummer 6, framgår att alla medlemmar ska upprätthålla och utveckla sina yrkeskunskaper genom vidareutbildning. I anvisningarna till denna regel kan man läsa: ”Med den snabba samhällsutvecklingen och de förväntningar och krav som ställs på en FAR SRS-medlem är det nödvändigt att medlemmen också deltar i strukturerad vidareutbildning.”

När det gäller de övergångsregler, som Annelie menar kan uppfattas som slappa, vill jag peka på några saker. För att bli ny medlem i FAR SRS ska två befintliga medlemmar tillstyrka att en sökande är väl lämpad att antas som ny medlem. Detta krav gäller alla som ansöker om medlemskap. Att vara referent i en ansökan innebär ett ansvar när man går i god för den nya medlemmen. För att bli medlem ska man dessutom vara känd för redbarhet och i övrigt bedömas vara lämplig.

Det är mycket spännande att se det ökade intresset för kvalitet och vidareutbildning. Jag har bland annat noterat det på FAR SRS auktorisationsdagar. Det bådar gott!

Caisa Drefeldt är auktoriserad revisor samt chef för FAR SRS redovisningssektion.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%