Innehåll

Balans nr 5 2008

Inledning: Lyhörd debatt!

Debatten går vidare om utredaren Bo Svenssons förslag att avskaffa revisionsplikten för mindre företag. Hans Börsvik, som under många år arbetat med familjeföretag hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers, skriver att han i grunden är positiv till efterfrågestyrd revision. På sikt, menar han, kommer slopandet att vara positivt för svenska företagare.

Karl-Johan Kjöllerström driver egen revisionsbyrå. Han menar att det är ”tack vare revisionen” som revisorer kan ”bistå med kvalificerad rådgivning”.

Debatten har också varit livlig på Balans hemsida. Här går åsikterna isär om utredningens förslag är bra eller dåligt. Någon tror att kostnaderna för samhället kommer att öka. En annan skribent anser att kvalitén på revisionen kommer att sjunka. Medan en tredje kallar utredningens slutsatser för ett uppfriskande förslag.

Eva Törning har utsetts till ordförande i FAR SRS nya kvalitetsnämnd för redovisningskonsulter. Nämnden ansvarar för att i första hand auktoriserade redovisningskonsulter ska kvalitetskontrolleras. De första kontrollerna kommer att utföras under hösten.

Urban Engerstedt, chefsjurist hos FAR SRS, och advokat Olof Nilsson förklarar vad redovisningskonsulter ska tänka på för att inte riskera att dömas för medhjälp till brott. ”Ansvaret för bokföringsbrott är vidsträckt” skriver de.

Självfakturering (enligt EU:s faktureringsdirektiv) innebär att kunden själv sammanställer fakturan för en utförd leverans och sänder den till leverantören för kontroll och bokföring innan betalning sker. Lars Dykert beskriver de legala förutsättningarna för att självfakturering ska kunna tillämpas mellan affärsparter.

Sist men inte minst vill Balans redaktion påminna läsarna om att vi gärna tar emot tips och idéer. Alla förslag är välkomna. Namn på redaktionens medarbetare och mejladresser samt telefonnummer finns på nästa sida.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%