Innehåll

Balans nr 6-7 2008

Inledning: Sommar, sommar...

Utredaren Carl Svernlöv föreslår att lägsta tillåtna aktiekapital för privata aktiebolag sänks till 50 000 kronor. Han slår fast att sänkningen skulle gynna främst tjänstesektorn – där fyra av fem nystartade företag återfanns 2006. Ett kompletterande förslag innebär att aktiekapitalet ska kunna betalas in stegvis – dock minst 12 500 kronor från start.

Krönikor om internationella frågor kommer hädanefter att skrivas av Pär Falkman och publiceras i vartannat nummer av Balans. I denna första artikel beskriver han IASB:s normeringsarbete vilket kritiserats för att vara för teoretiskt. ”Till deras försvar måste det poängteras att den ekonomiska verkligheten som vi försöker avbilda har blivit mer komplex” menar Pär Falkman.

Debatten om revisionspliktens avskaffande fortsätter. Bankmannen Len nart Francke – Bankföreningens ledamot i revisorsutredningen – anser att Bo Svenssons förslag att avskaffa revisionsplikten för majoriteten av svenska aktiebolag är ”väl avvägt”. Han menar att detta är en internationell trend som Sverige – och revisorerna – inte kan spjärna emot. Charlotte Ahlberg

anser att branschen måste lära sig att kommunicera bättre så att man även efter pliktens avskaffande bidrar till att skapa fler framgångsrika företag och företagsledare.

KPMG kommer under juni månad att utse Helene Willberg till ny vd. Hon efterträder Thomas Thiel. Helene Willberg började på KPMG 1991, blev auktoriserad revisor 1997 och partner 2001.

”Tre lik framgrävda av revisor!” skrev tidningarna innan historien var över. Då hade revisorn Cissi hunnit med både wienerbröd, smörrebröd och hade siktet inställt på tapenade på rökt aubergine. Allt detta och handel med svarta pengar avhandlas i en novell specialskriven av Kristina Anderson för Balans. Författaren är auktoriserad revisor och verksam vid BDO Nordic i Lund. Redaktionen önskar trevlig läsning under lata sommardagar.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%