Balans nr 6-7 2008

Noteringar: På linjen

Robert Engstedt rådgivare hos ÖPwC

Du har lämnat ditt jobb som åklagare hos Ekobrottsmyndigheten och blivit rådgivare hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Varför?

– Det är stor skillnad att få arbeta preventivt inte bara repressivt Det är den stora utmaningen för mig.

– Som åklagare har jag sett vilka stora risker företagen löper i samband med uppköps affärer. I första hand är det frågan om att information läcker ut, vilket kan ge långtgående konsekvenser exempelvis kurs förändring innan köp offent liggörs. Det hjälper inte att tillsynsmyndigheter rättar till i efterhand. Det är bolagen själva som måste få kunskap nog att hantera frågorna på rätt sätt.

– Under 2006 och 2007 tittade EBM på alla uppköp på Stockholmsbörsen. Av dessa var det 76 procent (!) som vi utredde vidare.

Vad är det du ger råd om?

– Jag ska titta på hur företagen hanterar riskerna vid uppköps affärer. I första hand handlar det om att behålla information inom en trång krets. Det gäller att arbeta preventivt men också att så snabbt som möjligt gripa in ifall skadan redan är skedd.

Hur ser du på revisorns roll i samhällets brottsförebyggande arbete?

– Revisorerna har en viktig roll i att förebygga ekobrott. Genom revision förebygger de många ekobrott, främst sådana brott som begås av slarv eller okunskap. När revisorn i sin revision upp märksammar klienten på detta leder det nästan alltid till att felen omedelbart rättas.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%