Innehåll

Balans nr 6-7 2008

Noteringar: EU:s kvalitetssäkring

EU-kommissionen har publicerat en ny rekommendation för ”extern kvalitetssäkring av lagstadgade revisorer och revisionsföretag som granskar företag av allmänt intresse”, dvs. i första hand noterade och vissa finansiella företag.

I rekommendationen konstateras bland annat att ”Externa kvalitetssäkringssystem bör ... vara objektiva och oberoende” från branschen. Kommissionen skriver att en offentlig tillsynsmyndighet ska ha det yttersta ansvaret för kvalitetssäkringssystemet. Uppgifter som hör till inspektionerna kan dock delegeras till ett annat lämpligt organ.

Revisorer och anställda vid revisionsfirmor får i princip inte verka som inspektörer, förklarar EU-kommissionen. En inspektör definieras som en person anställd på tillsynsmyndighet eller ”annat lämpligt organ som blivit tilldelat utförandet av kontrollerna”. Det senare kan exempelvis vara branschorganisationer för revisorer. Detta framgår bland annat av ett pressmeddelande i frågan.

Enligt EU ska en inspektör leda inspektioner och har till sin hjälp experter. De senare kan även vara verksamma revisorer. Inspektörerna ska intyga att det inte finns några intressekonflikter mellan dem och den revisor eller revisorsfirma som ska kontrolleras.

EU-kommissionen anser att inspektörerna enbart bör få ersättning från den offentliga tillsynsmyndigheten eller det organ som anförtrotts kontrollerna. Med andra ord inte av de granskade företagen – så som sker idag.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%