Balans nr 6-7 2008

Noteringar: Styrelseledamöter vill ha mer betalt när förvaltningsrevisionen försvinner

– Om revisorn inte längre ska uttala sig om ansvarsfrihet för styrelsen får det stora konsekvenser för Sveriges alla styrelseledamöter. Det kommer leda till högre krav på ersättningar och det kanske blir svårare att få folk att ta styrelseuppdrag i framtiden, säger Anna-Clara af Ekenstam revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

När regeringens utredare Bo Svensson presenterade sitt förslag om revisionspliktens avskaffande, föreslog han också att förvaltningsrevisionen avskaffas i de bolag där revisionsplikten kommer att finnas kvar.

Anna-Clara af Ekenstam har låtit intervjua 400 styrelseledamöter om deras inställning till förändringar av ansvarsfriheten.

Knappt åtta av tio styrelseledamöter vill ha kvar ansvarsfriheten – som är en särsvensk lösning. Och nio av tio vill att det är revisorn som ska tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet före beslutet.

Studien visar också att man tror att valet av vd kommer att påverkas – dvs. styrelserna kommer att bli noggrannare vid beslutet. Dessutom tror över hälften av de tillfrågade att styrelserna kommer att bli mer rädda att fatta beslut än idag.

– Det som förvånar mig mest är att näringslivet håller på att förlora en konkurrensfördel utan att det ens debatteras, säger FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström.

... och det gäller även i kommunala bolag

– De kommunala bolagen kommer få svårare att rekrytera styrelseledamöter om ansvarsfriheten för styrelseledamöter i kommunala bolag försvinner, säger Anita Lundgren, ledamot i FAR SRS referensgrupp för offentlig sektor och revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

FAR SRS har genomfört en undersökning där 100 styrelseledamöter i kommunala bolag tillfrågats om deras inställning till ansvarsfriheten. Undersökningen visar att nästan nio av tio styrelseledamöter vill ha kvar ansvarsfriheten.

Man kan också dra slutsatsen att styrelseledamöterna i framtiden kommer att bli noggrannare vid val av styrelseuppdrag. Två av tre menar att det blir svårare att rekrytera styrelseledamöter i framtiden. Dessutom tror över hälften att styrelserna kommer att gräva ner sig i detaljer om ansvarsfriheten tas bort.

– Styrelseledamöterna kommer dessutom att kräva bättre betalt, säger Anita Lundgren.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%