Innehåll

Balans nr 11 2008

Är botten nådd?

Finanskrisen har främst drabbat banker och andra finansiella företag men det finns även frågor som är aktuella för företagsledningar och styrelser i andra företag, skriver Anders Bäckström och Jan Forsell i en artikel om orsakerna till krisen och framtiden. De listar ett antal problem som kan komma att uppstå i näringslivet i allmänhet.

Finanskrisen uppmärksammas också av Ewa Fallenius – i ett europeiskt perspektiv. Hon skriver om hur finanskrisen stärkt EU men att många problem återstår att lösa.

Även månadens gästkrönikör Olle Wästberg skriver om turbulensen på finansmarknaderna. Han är tidigare svensk konsul i New York och i dag generaldirektör för Svenska institutet.

Debatten är livlig och omfattande i detta nummer av Balans. Adam Diamant, Revisorsnämnden och advokat Claes Rainer skriver båda om revisorsutredning ens förslag att begränsa revisorers skadeståndsansvar. Den ene är emot och den andre är för. Matthias Vidh undrar ifall unga har någon framtid i branschen. Han menar att det behövs attitydförändringar för att fler unga ska vilja bli revisorer. Om ett helt annat ämne skriver Göran Raspe, tidigare revisor och i dag verksam på Revisorsnämnden. Han tycker inte att den licensiering av revisorer för finansiella företag som FAR SRS nyligen aviserat är någon särskilt bra idé.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%