Innehåll

Balans nr 11 2008

Noteringar: Var god vänta...

Revisorsutredningen

Revisorsutredningens första delbetänkande – där man bl.a. föreslår att börsnoterade bolag ska ha revisionsutskott – överlämnades till justitiedepartementet för ett drygt år sedan men en lagrådsremiss planeras först till senare under hösten.

Utredningen om aktiekapital

Utredningen om aktiekapital – som kompletterats med förslag från justitiedepartementet – är på väg ut till en rad remissinstanser. En resa som utredningen om enklare redovisning redan gjort: 15 oktober gick remisstiden ut och då hade ett 70-tal svar inkommit.

Enklare redovisning

Ett flertal remissinstanser påpekar att Bokföringsnämnden (BFN) fått en utökad roll som normgivare och därför behöver större resurser. FAR SRS skriver att man med tanke på dagens resurstilldelning ”ser med stor oro på Bokföringsnämndens möjligheter att utföra de av utredningen föreslagna uppgifterna”. Sveriges Redovisningskonsulters förbund (SRF) anser å sin sida att BFN behöver utökade resurser men menar samtidigt att ”det är av största vikt att BFN:s roll som normgivare utreds och klargörs. BFN har genom sitt arbete på senare tid utvidgat sin roll...”

FAR SRS vill att reglerna för ”vanliga” årsbokslut behålls och får medhåll av SRF som ”avråder starkt från förslaget att slopa nuvarande årsbokslutsregler...”.

Skatteverket är en av flera remissinstanser som påpekar att utredningar måste samordnas. I detta fall utredningen om enklare redovisning och den om sambandet mellan redovisning och beskattning. Ekobrottsmyndigheten skriver att risker ökar när fler företag använder kontaktmetoden. Man anser dock att ”riskerna knappast har sådan tyngd att de talar mot att förslaget genomförs”.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2016 2017 2018
Räntesats 0,47 0,36* 0,36

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016 2017 2018
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2016 2017 2018
Positiv 6,65 6,27 6,49
Negativ 1,65 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2016 2017 2018
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2016 2017 2018
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2016 2017 2018
Skattesats 22% 22% 22%
Mervärdesskatt
År 2016 2017 2018
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1952 1953 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%