Innehåll

Balans nr 11 2008

Noteringar: Många svenska mikroföretag

EU-kommissionären Charlie McCreevy, som ansvarar för den inre marknaden, meddelade i slutet av september att medlemsstaterna ska få möjligheter att undanta så kallade mikroföretag från EU:s redovisningsdirektiv. Han aviserade också en översyn av dessa direktiv. En översyn som ska utgå från principen ”think small first”.

Det är bland annat en rapport från Stoiber-gruppen – som sett över hur den administrativa bördan kan minskas för företagen – som ligger till grund för nyordningen. Enligt Edmund Stoiber kan näringslivet spara 5,7 miljarder euro ifall mikroföretag undantas från gällande redovisningsregler och inte längre behöver sammanställa en årsredovisning.

Med mikroföretag avses företag där vare sig omsättning eller balansomslutning överstiger två miljoner euro per år (cirka 18 miljoner svenska kronor i början av oktober 2008). Ett mikroföretag får inte heller ha fler än tio anställda.

Enligt Statistiska centralbyrån är antalet aktiva företag i Sverige med omsättning 0-18 miljoner kronor och 0-9 anställda cirka 740 000 av totalt omkring 964 000, dvs. knappt 77 procent av de svenska företagen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...