Innehåll

Balans nr 11 2008

Noteringar: Många svenska mikroföretag

EU-kommissionären Charlie McCreevy, som ansvarar för den inre marknaden, meddelade i slutet av september att medlemsstaterna ska få möjligheter att undanta så kallade mikroföretag från EU:s redovisningsdirektiv. Han aviserade också en översyn av dessa direktiv. En översyn som ska utgå från principen ”think small first”.

Det är bland annat en rapport från Stoiber-gruppen – som sett över hur den administrativa bördan kan minskas för företagen – som ligger till grund för nyordningen. Enligt Edmund Stoiber kan näringslivet spara 5,7 miljarder euro ifall mikroföretag undantas från gällande redovisningsregler och inte längre behöver sammanställa en årsredovisning.

Med mikroföretag avses företag där vare sig omsättning eller balansomslutning överstiger två miljoner euro per år (cirka 18 miljoner svenska kronor i början av oktober 2008). Ett mikroföretag får inte heller ha fler än tio anställda.

Enligt Statistiska centralbyrån är antalet aktiva företag i Sverige med omsättning 0-18 miljoner kronor och 0-9 anställda cirka 740 000 av totalt omkring 964 000, dvs. knappt 77 procent av de svenska företagen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%