Innehåll

Balans nr 11 2008

Noteringar: Början till slutet för IFRS?

I finanskrisens spår har International Accounting Standards Board (IASB) beslutat om – och EU-kommissionen antagit – tillägg till IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering samt IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar. Det gäller värdering till verkligt värde.

Kritiker av verkligt värdemetoden har menat att sådan värdering i en ekonomisk nedgång tvingar fram stora fluktuationer i finansiella rapporter. En nedgång som inte reflekterar ett företags ställning sett på längre sikt.

EU-kommissionen förklarar att tilläggen gjorts för att EU-företag ska ha samma flexibilitet som sina amerikanska konkurrenter att omklassificera finansiella tillgångar från kategorin ”innehas för handel” till ”hålles till förfalk Detta innebär i praktiken att företag, vad gäller finansiella tillgångar, inte i samma utsträckning ska behöva återspegla marknadens fluktuationer i sina finansiella rapporter. Något som utnyttjades direkt av svenska banker i redovisningar för tredje kvartalet 2008.

I tillägget till IFRS 7 krävs att företagen ger ökad information om omklassificeringama.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2016 2017 2018
Räntesats 0,47 0,36* 0,36

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016 2017 2018
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2016 2017 2018
Positiv 6,65 6,27 6,49
Negativ 1,65 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2016 2017 2018
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2016 2017 2018
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2016 2017 2018
Skattesats 22% 22% 22%
Mervärdesskatt
År 2016 2017 2018
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1952 1953 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%