Innehåll

Balans nr 11 2008

Noteringar: Början till slutet för IFRS?

I finanskrisens spår har International Accounting Standards Board (IASB) beslutat om – och EU-kommissionen antagit – tillägg till IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering samt IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar. Det gäller värdering till verkligt värde.

Kritiker av verkligt värdemetoden har menat att sådan värdering i en ekonomisk nedgång tvingar fram stora fluktuationer i finansiella rapporter. En nedgång som inte reflekterar ett företags ställning sett på längre sikt.

EU-kommissionen förklarar att tilläggen gjorts för att EU-företag ska ha samma flexibilitet som sina amerikanska konkurrenter att omklassificera finansiella tillgångar från kategorin ”innehas för handel” till ”hålles till förfalk Detta innebär i praktiken att företag, vad gäller finansiella tillgångar, inte i samma utsträckning ska behöva återspegla marknadens fluktuationer i sina finansiella rapporter. Något som utnyttjades direkt av svenska banker i redovisningar för tredje kvartalet 2008.

I tillägget till IFRS 7 krävs att företagen ger ökad information om omklassificeringama.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...