Innehåll

Balans nr 11 2008

Noteringar: APTA – nu i verkligheten

APTA är en metodik för att utföra revision med datorstöd i mindre företag. För ett år sedan berättade Balans för första gången om metodiken och nu börjar APTA komma på plats i revisionsprogrammen hos leverantörerna.

– Målsättningen med projektet har varit att beskriva en process hur man effektivt utför revision i små företag enligt RS (Revisionsstandard i Sverige), berättar Bengt Skough som är ansvarig för projektet hos FAR SRS.

Han betonar att APTA inte är en revisionsstandard utan en metodik.

Nu återstår att ta fram branschmallar och branschnyckeltal, vilket man arbetar med.

APTA-projektet är en fortsättning på det så kallade 50-25-50-projektet, som Balans skrev om för två år sedan.

– Vi har medvetet skyndat långsamt för att få med alla på banan, säger Bengt Skough.

Projektet har även haft som målsättning att skriva en bok om metodiken. Den beskriver ett strukturerat arbetssätt där datorstödet utförs med fyrstegsmetoden.

Boken har Ulf Nankler och Eva Sandström skrivit och den ska snart vara ute hos läsarna.

– Boken om APTA-meto diken är under slutredigering och förhoppningen är att den trycks under november månad, berättar FAR SRS Förlags vd Marie Wernerman.

Och Irev håller på att planera utbildningar i APTA.

– Vi hoppas kunna köra en första kurs under december, säger Christina Sahlin, vd på Irev.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%