Innehåll

Balans nr 11 2008

Europa-frågor: Finanskrisen stärker EU

Till att börja med verkade varje EU-land gå sin egen väg, ingen ville ”beblanda sig” med grannländerna som ansågs ha större behov av hjälp. När finanskrisen förvärrades insåg dock EU-länderna att detta är en uppgift som måste lösas gemensamt. Det är just vid tillfällen som dessa som det är nödvändigt att EU visar politiskt ledarskap och går samman för att lösa gemensamma problem.

EU:s finansministrar tog fram ett förslag på åtgärdspaket, som sedan godkändes av stats- och regeringscheferna vid EU-toppmötet i mitten av oktober. Som exempel på åtgärder kan nämnas att alla EU:s medlemsländer inför insättningsgarantier på minst 50 000 euro (det är redan nu tal om att höja denna gräns till 100000 euro från 1 december 2009). Om ett EU-land måste gå in och stödja inhemska banker i kris så måste stödet vara tillfälligt och ta tillvara skattebetalarnas intressen. Insatserna måste samordnas över gränserna, speciellt när bankerna har verksamhet i flera länder. Regeringar måste kunna gå in och byta ledning i de banker som får stöd, och ingripa mot orimliga löner och bonusar.

Krisen har även tagit sig in på redovisningsområdet. International Accounting Standards Board (IASB) har – med syfte att europeiska företag ska ha samma möjligheter som sina amerikanska konkurrenter – fattat beslut om ändrade redovisningsregler.

EU:s handlingskraft har väckt uppmärksamhet runt om i världen. ”Europas krishantering ger oss en helt annan styrkeposition”, sa EU-kommissionär Margot Wallström nöjt i samband med EU-toppmötet. EU vill nu träffa USA och andra globala aktörer för att diskutera dessa viktiga frågor på en global nivå. Vi har kommit en bit på väg, men än så länge återstår mycket arbete för att få världens ekonomier på fötter igen.

Det här är ett exempel på hur arbetet inom EU kan komma att förändras. Finanskrisen stod inte på dagordningen då Frankrike tog över ordförandeklubban i EU i somras. Frankrikes president Nicolas Sarkozy hade stora planer för detta halvår, men inget blev som han hade tänkt sig. Den svenska regeringen kan diskutera i detalj vilka frågor det svenska ordförandeskapet ska arbeta med under andra halvåret 2009, men vi har i dagsläget ingen aning om hur verkligheten och världsekonomin ser ut när det är dags. Det finns en stor risk att finanskrisen lett till nya problem som kommer att hamna överst på EU:s dagordning. Och det är ju naturligtvis det som är meningen med EU. Grundtanken med EU är att göra det bättre för medborgarna och fokus ska ligga på de frågor som är aktuella och berör EU-medborgarna.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%