Innehåll

Balans nr 11 2008

Tre frågor om finanskrisen

 1. Hur har finanskrisen påverkat ert företag?
 2. Kan finanskrisen påverka redovisningen?
 3. Vad tror du om framtiden?

Thomas Erséus, vd för Kungsleden

Verksamhet: fastighetsbolag noterat på Mid Cap-listan. Portföljen består av cirka 600 fastigheter med ett bokfört värde om drygt 28 miljarder kronor.

 1. Transaktionsmarknaden är i dag ytterst begränsad. Bankerna har svårt att ge krediter till nya fastighetsaffärer.
 2. Vi följer IFRS och vi kan konstatera att de affärer som gjorts [under förra året] ligger väl i nivå med bokförda värden.
 3. De flesta fastighetsbolag har gjort sunda affärer och vi tänker fortsätta på den vägen. I motsats till krisen på 90-talet så är problemet denna gång inte fastighetsmarknaden utan bankerna. Förutom att sköta förvaltningen på bästa sätt kan vi bara stå vid sidan av och se hur bankerna löser detta.

  Jag tror att vi passerat det värsta av krisen men det kommer att ta tid att återskapa den brist på förtroende som uppstått. För Kungsledens del känner vi oss dock trygga eftersom vi har cirka 60 procent av vårt bestånd på den publika sidan, dvs. äldreboende, vårdsektorn, skolor, osv.

Anders Frisinger, vd, Jonsson & Paulsson Industri AB

Verksamhet: Konstruktion och plåtbearbetning i Östersund med kunder som Volvo, BT, Sandvik och Komatsu.

 1. Finanskrisen har påverkat oss negativt. Vi har förlorat 25-30 procent av våra ordrar under september-oktober, vilket är en dramatisk nedgång. Vi har varslat 25 fast anställda och har avslutat alla visstidsanställda så fort som möjligt.
 2. Vår redovisning kommer att påverkas genom att vi har produkter som kommer att bli inkuranta – trots att vi bromsat verksamheten snabbt i jämförelse med andra.
 3. Jag tror att vi har sett botten, men uppgången kommer att ta tid. Vi har nog minst två-tre magra år framför oss.

Håkan Bergström, CFO, Elekta

Verksamhet: utvecklar och säljer i första hand teknologi för cancervård. Den amerikanska marknaden är företagets största (40 procent). Elekta är noterat på Stockholmsbörsen.

 1. Än så länge ser vi ingen nedgång men att de affärer vi gör i USA tar längre tid. En mindre del av USA-marknaden är nystartade fristående kliniker och där har riskbilden förändrats – när företagen behöver nytt kapital. Det tar helt enkelt längre tid att finna lösningar.
 2. Hittills har vi inte ändrat något. Men framåt blir det nog frågan om att vi ser över de finansiella riskerna – främst externt men även internt.
 3. Jag tror att man ska ha hög beredskap för att saker kan inträffa över en relativt lång tid framöver. Men det blir nog business as unusual.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%