Balans nr 11 2008

Psykologi och IFRS skakar aktiemarknader

Världen kommer inte att gå under men alla påverkas, säger Gunnar Ek hos Aktiespararna när han talar om finanskrisen.

Han är mycket kritisk till hur amerikanska myndigheter och politiker hanterat den förtroendekris som till att börja med uppstod mellan banker i USA. Han berömmer de europeiska ledarna som – om än något senfärdigt – gjort gemensam sak för att stabilisera marknaden. Allra mest beröm får den svenska regeringen:

– Vi har extremt starka statsfinanser i Sverige. Kanske de starkaste i Europa. Det hjälper för att stävja nedgången.

Psykologisk kris

Gunnar Ek säger att aktiemarknaden till stor del styrs av psykologiska faktorer. Olika rapporter och statistik duggar numera tätt och aktiemäklarna tar intryck. Det som hände i går är helt passé i dag. Och faller kurserna i USA så ”måste ju den svenska börsen falla”. Han säger att aktiemarknaden måste tas på allvar men att reaktionerna bland mäklarna emellanåt är ”nästintill barnsliga”.

– Den nedgång vi haft hittills [på börserna vid mitten av oktober] har redan intecknat vinstnedgångarna. Kurserna är låga och den som köper på längre sikt gör en god affär i bolag som ABB, Atlas Copco och Sandvik.

Gunnar Ek är inte bara kritisk till hur politiker och myndigheter handlat under finansoron, han anser också att den psykologiska krisen förstärkts av ”krigsrubriker” i media. Som ett exempel pekar han på Dagens Industri där han menar att man saknar ”långsiktiga analyser”.

IFRS-redovisning

Redan tidigare har Gunnar Ek varnat för vad som kan hända i en konjunkturnedgång när företag redovisar enligt IFRS (International Financial Reporting Standards). Det gäller i första hand värdering till verkligt värde – mot tidigare värdering till anskaffningsvärde. För ett år sedan förklarade Gunnar Ek här i Balans att med redovisning enligt IFRS blir informationen mer svårtillgänglig och att ”det kan bli frågan om stora förluster i resultaträkningen och kraftigt minskat kapital”.

I boksluten för 2008 siar Gunnar Ek att vi därför kommer att få se mycket stora förluster, något som kommer att påverka marknadens förtroende för bolagen. Och, säger han, även de som förstår sig på IFRS riskerar att påverkas av de negativa tongångarna.

Revisorsnämnden undersöker

Revisorsnämnden (RN) aviserade redan under sommaren att man undersöker hur revisorer i större banker och försäkringsbolag har genomfört sin revision för 2007 (och delvis 2008). Undersökningen gäller i första hand hur man ”granskat värderingen och redovisningen av väsentliga tillgångsposter som ska värderas till marknadsvärde”. Ett stort antal tillsynsmyndigheter i andra länder undersöker samma sak.

– Man måste komma ihåg att krisen inte är ett revisions- eller revisorsproblem utan ett affärsmässigt problem, säger Göran Raspe hos Revisorsnämnden.

– Vår tillsyn är riskbaserad. Vi utgår från att revisorn klarar av sitt jobb men risknivån har ökat och redovisningsreglerna har blivit mer komplicerade [med IFRS].

Förutom värdering till verkligt värde så tittar RN bland annat på samverkan mellan extern- och internrevisorer.

– Vi vill exempelvis se hur mycket man i större finansiella företag förlitar sig på internrevisorn i granskningen, förklarar Göran Raspe.

Elisabeth Precht

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%