Innehåll

Balans nr 11 2008

FAR SRS generalsekreterare: Behovet av förtroende har aldrig varit större

När jag skriver dessa rader åker börskurserna upp och ned, som om de jagar efter något. Kan värderingen av företag verkligen skifta så dramatiskt? Eller är det något annat jakten tar sikte på? Kan det vara förtroende} Är värde och. förtroende samma sak?

Vilka rubriker vi har sett! Staten tar över banker i USA och Storbritannien. Hamstring av mat på Island. På randen till globalt finansiellt sammanbrott. Och ingen kunde förutse detta.

Men på högkonjunktur följer lågkonjunktur. Det kan varken politiker, nationalekonomer eller ens revisorer förhindra. Men det ska bli spännande att se vilka konsekvenser den finansiella krisen med efterföljande konjunktursvacka får för områden som bolagsstyrning, redovisning och revision. Det som hänt får inte upprepas – det säger människan efter varje kris.

Om vi tar detta med redovisning först visste vi att IFRS fungerar bra (alltför bra?) i en uppåtgående konjunktur när verkliga värden stiger. När verkliga värden faller snabbt eller upphör att existera är IFRS inte lika intressant. Och redan görs det förändringar i regelverken.

Sedan undrar jag om det inte är dags att på allvar diskutera revisorns roll och rapportering. Kan revisorn fortsätta att ge klartecken i form av ett ”digitalt” ja eller nej i revisionsberättelsen när det är nyanser i företagens finansiella rapportering som gör skillnad. Revisorns rapportering måste då också nyanseras så att revisorn sätter ett tydligare ”betyg” i sin berättelse.

Osökt går tankarna också till den stora avreglering vi står inför i Sverige inom bolagsrätt, redovisning och revision. Under teman som förenkling och minskade administrativa kostnader föreslås att viktiga fundament för förtroende, såsom krav på visst aktiekapital, informativ årsredovisning och revision, ska tas bort. Jag tillåter mig att resa ett stort frågetecken för om det verkligen blir enklare och om någon kommer att spara pengar på detta. Det är en annan sak att förslagen är väl i linje med samhällsutvecklingen mot ökad valfrihet och eget ansvar. När de nya reglerna är på plats blir det därför upp till varje företagare att ta ansvar och – efter goda råd och ibland säkert också påtryckningar – bestämma hur förtroendet för det egna företaget ska skapas.

Hur stort ska det egna kapitalet vara för att inge förtroende, och kommer jag verkligen att klara finansieringen av min verksamhet utan revision eller annan extern kvalitetssäkring av bokföring och årsredovisning? Och vem vill vara med och dela risk och ansvar när krisen kommer till mitt företag ...

Visst går det att i lagstiftningen ta bort hörnstenarna för förtroende, men det går inte att trolla bort behovet av förtroende. Tvärtom, behovet av förtroende ökar på en avreglerad och gränslös marknad.

FAR SRS försöker självfallet påverka de framtida spelreglerna och samtidigt förbereda branschen på en marknadssituation där tjänsterna i högre grad än i dag är efterfrågestyrda. Det ställer nya krav på organisationen. Vi kommer därför att ändra FAR SRS organisation så att den bättre återspeglar hur marknaden ser ut. Sektionsindelningen för revisorer och redovisningskonsulter blir som följer:

  1. Små företag
  2. Stora företag

För högt specialiserade konsulter inom beskattning och affärsrådgivning utvecklas samtidigt sektionerna för:

  1. Skatt
  2. Rådgivning

Avsikten är att den nya sektionsindelningen ska snabba upp utvecklingen av alla de produkter och tjänster som behövs i branschens arbete med att skapa värde och förtroende. Det handlar bland annat om en ny verktygslåda för revisorn. Det blir dessutom tydligare vad FAR SRS gör inom de olika marknadssegmenten. I förändringen ligger också att ge lokalföreningarna och den unga generationen en viktigare roll i utvecklingsarbetet.

Ett naturligt inslag i den pågående utvidgningen av branschen är den samverkan vi inlett med Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF). Det är min absoluta övertygelse att vi bäst kan utveckla redovisningstjänsterna om vi arbetar med en gemensam standard och kvalitetskontroll för redovisningskonsulter. Självfallet sker detta enklast i en gemensam organisation.

Och vi gör allt detta med trotsig tillförsikt. Samtidigt ligger FAR SRS vision fast, att vara den ledande organisationen för värde och förtroende i näringsliv och samhälle. För det finns mycket att göra innan vi når branschens höjdpunkt.

Dan Brännström

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%