Innehåll

Balans nr 11 2008

Aktuell information

Remissvar

Balans presenterar under denna vinjett remisser som FAR SRS behandlat. Remissvaren i sin helhet finns på FAR SRS hemsida <www.farsrs.se>

To International Accounting Standards Board

Discussion Paper ”Preliminary Views on Amendments to IAS 19 Employee Benefits”

Till Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

Direktivet om aktieägares rättigheter – förslag till genomförandeåtgärder (Ds 2008:46)

Till Finansinspektionen

Förslag om justeringar av bestämmelserna i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen (FI Dnr 08-8285-000)

To International Federation of Accountants

International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) Exposure Draft – July 2008 – on Drafting Conventions of the Code of Ethics for Professional Accountants

Till Skatteverket Huvudkontoret, rättsavdelningen

Skatteverkets förslag till allmänna råd om undantag i enskilda fall från skyldigheter enligt lagen om kassaregister (Dnr 131 459313-08/111) och Skatteverkets förslag till allmänna råd om vad som är försäljning endast i obetydlig omfattning enligt lagen om kassaregister (Dnr 131 459316-08/111)

To International Accounting Standards Board

Exposure Draft of An improved Conceptual Framework for Financial Reporting: The Objective of Financial Reporting and Qualitative Characteristics and Constraints of Decision-useful Financial Reporting Information

To International Accounting Standards Board

Preliminary Views on an improved Conceptual Framework for Financial Reporting: The Reporting Entity

Till Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

Enklare redovisning (SOU 2008:67) (Ju2008/5460/L1)

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Förbättrade skatteregler för företagande m.m. (Fi2008/5084)

To International Accounting Standards Board

Discussion Paper on Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Regeringsrättens handläggning av mål om förhandsbesked i skattefrågor (H2008/3741)

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%