Innehåll

Balans nr 12 2008

Noteringar: Bolag för en krona?

Med en viss eftersläpning i tiden blev det remiss av förslaget om lägsta tillåtna aktiekapital. En utredning som presenterades redan i våras (SOU 2008:49). Remissförfarandet inleddes efter att justitiedepartementet utarbetat ett ”kompletterande material”. I förslaget sägs att departementet kommit med tillägget eftersom man önskar ”få remissinstansernas synpunkter även på ett mer långtgående alternativ”.

Det mer långtgående alternativet innebär att kravet på minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag skulle sänkas till en krona.

I dag krävs att privata aktiebolag ska ha ett aktiekapital på lägst 100 000 kr och publika aktiebolag minst 500 000 kr. Utredaren Carl Svernlöv föreslog att kravet på minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag skulle sänkas till 50 000 kr. Han menade vidare att aktiekapitalet bör kunna tillskjutas stegvis.

Det är ett drygt 50-tal remissinstanser som nu ska fundera över de två alternativen. Svaren ska vara inne hos justitiedepartementet senast 30 januari 2009.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%