Innehåll

Balans nr 12 2008

Noteringar: Julklappar året om

Så här i juletid är presenter och givande ett aktuellt ämne. Men många revisionsbyråer väljer att ge året om. ”Våra sponsoraktiviteter syftar till att stärka relationerna med våra kunder, men vi vill även stödja utvalda organisationer vars verksamhet är viktig för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling” skriver exempelvis Ernst & Young på sin hemsida. Byrån sponsrar bland annat Konserthuset i Stockholm eftersom verksamheten ”kännetecknas av de värden som vi vill associeras med, nämligen kvalitet och kompetens”. Ernst & Young skänker pengar till Barnens hjälptelefon som drivs av BRIS – Barnens rätt i samhället. Det gör även KPMG. Byrån är också en av huvudsponsorerna till Kungliga Operan. Som enligt byrån har ”en värdegrund och professionalism som stämmer väl överens med KPMG:s egen”.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers stödjer kammarorkestern Stockholm sinfonietta och initiativet Lust for Life. Det senare är ett projekt med fokus på att med kunskap förbättra barns framtid. I ett aktuellt projekt i Indien hjälper man utsatta barn att lära sig läsa och skriva.

Deloitte är ytterligare en byrå som stödjer projekt utomlands. Deloitte är fadder för en skola i Sydafrika – inom ramen för JAC (Jobs, Aids, Conservation) som ”syftar till långsiktigt hållbar utveckling av aidsprevention i Sydafrika”.

En annorlunda gåva ger Grant Thornton i Sverige som i dagarna flyttar till nytt kontor i Stockholm. I stället för att ta med kontorsmöbler skänks en del av dessa till biståndsorganisationen Sida. Det är meningen att när Sida har utrymme i containrar på väg till Afrika så tas möblerna med.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%