Innehåll

Balans nr 12 2008

Noteringar: Julklappar året om

Så här i juletid är presenter och givande ett aktuellt ämne. Men många revisionsbyråer väljer att ge året om. ”Våra sponsoraktiviteter syftar till att stärka relationerna med våra kunder, men vi vill även stödja utvalda organisationer vars verksamhet är viktig för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling” skriver exempelvis Ernst & Young på sin hemsida. Byrån sponsrar bland annat Konserthuset i Stockholm eftersom verksamheten ”kännetecknas av de värden som vi vill associeras med, nämligen kvalitet och kompetens”. Ernst & Young skänker pengar till Barnens hjälptelefon som drivs av BRIS – Barnens rätt i samhället. Det gör även KPMG. Byrån är också en av huvudsponsorerna till Kungliga Operan. Som enligt byrån har ”en värdegrund och professionalism som stämmer väl överens med KPMG:s egen”.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers stödjer kammarorkestern Stockholm sinfonietta och initiativet Lust for Life. Det senare är ett projekt med fokus på att med kunskap förbättra barns framtid. I ett aktuellt projekt i Indien hjälper man utsatta barn att lära sig läsa och skriva.

Deloitte är ytterligare en byrå som stödjer projekt utomlands. Deloitte är fadder för en skola i Sydafrika – inom ramen för JAC (Jobs, Aids, Conservation) som ”syftar till långsiktigt hållbar utveckling av aidsprevention i Sydafrika”.

En annorlunda gåva ger Grant Thornton i Sverige som i dagarna flyttar till nytt kontor i Stockholm. I stället för att ta med kontorsmöbler skänks en del av dessa till biståndsorganisationen Sida. Det är meningen att när Sida har utrymme i containrar på väg till Afrika så tas möblerna med.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...