Innehåll

Balans nr 12 2008

Europa-frågor: EU-ledare positiva till Obama

Att USA har fått en ny president vet nog alla vid det här laget. Vad vi däremot inte vet är vad valet av Barack Obama innebär för relationerna mellan USA och EU.

EU:s ledare visade dock tidigt att de är positiva till det amerikanska valresultatet. EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso var snabb med att gratulera Obama till segern. ”På Europeiska unionens och mina vägnar vill jag lyckönska senator Barack Obama till att ha valts till Amerikas förenta staters 44:e president. Valet av Obama är en vändpunkt för USA och kan även komma att bli en vändpunkt för resten av världen”, sa José Manuel Barroso.

Barroso tror också att valet av Barack Obama som president kan komma att stärka banden mellan EU och USA. EU-kommissionen vill gärna se ett fördjupat samarbete med USA kring de utmaningar som världen står inför. Barroso menar att EU och USA behöver hitta en gemensam plattform för finansiell stabilitet, handel, fred och mänskliga rättigheter och för att tillsammans kunna lösa klimatfrågan.

I likhet med EU-kommissionen gratulerade Europaparlamentets talman Hans-Gert Pöttering Barack Obama. Han passade också på att bjuda in USA:s nya president till att tala i Europaparlamentet, helst innan NATO-toppmötet i april nästa år. ”Det skulle vara ett fantastiskt budskap till EU-medborgarna om Barack Obama skulle hålla ett tal i Europaparlamentet under sitt första besök i Europa. Han skulle därmed kunna tala inför nästa 500 miljoner EU-medborgare”, förklarade Hans-Gert Pöttering. Senast en amerikansk president besökte Europaparlamentet var 1985 då Ronald Reagan talade i Strasbourg, så det är hög tid för ett nytt besök.

Barack Obama flyttar in i Vita huset den 20 januari. Det blir alltså Tjeckien, som då är ordförandeland i EU, som får ett stort ansvar att fördjupa dialogen med USA under den första tiden. Och därefter är det Sverige som får hålla i klubban när en mängd viktiga frågor ska diskuteras.

Det finns många frågor som behöver besvaras framöver. Vilken relation kommer USA att ha till FN och andra internationella samarbetsorgan? Vad händer med klimatpolitiken? Vad innebär de nya förutsättningarna för problemen i Afghanistan och Irak? Hur kommer relationen mellan USA och Ryssland att utvecklas?

Förändringar är att vänta. Barack Obama har skapat stora förhoppningar inom alla åldrar och samhällsklasser och förväntningarna på USA:s nya president är större än någonsin. EU behöver ett USA som är positivt till en gemensam dialog och samarbete. EU är redo, men är USA redo för fördjupade relationer?

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%