Balans nr 12 2008

Aktuell information

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på <www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2008:27

Dispens från budplikt (CA Fastigheter – Scribona)

Uttalande 2008:25

Tolkning av Takeoverreglerna (CA Fastigheter – Scribona)

Uttalande 2008:30

Tolkning av TO-reglerna (Cyril – Cision)

Uttalande 2008:36

Dispens från budplikt (Stena – Meda)

Uttalande 2008:39

Pressmeddelandets utformning (Peab)

Uttalande 2008:38

Dispens från budplikt (HealthCap o Investor Investments – Aerocrine)

Uttalande 2008:37

Dispens från bud på teckningsoptioner (ENACO)

Uttalande 2008:33

Tolkning av punkten II.10 ang. föraffär (Teleca)

Uttalande 2008:41

Fråga om dispens från budplikt (NGM Holding)

Uttalande 2008:42

Tidpunkt för styrelseuttalande (Q-Med)

Remissvar

Balans presenterar under denna vinjett remisser som FAR SRS behandlat. Remissvaren i sin helhet finns på FAR SRS hemsida <www. farsrs.se>

  1. Till Finansinspektionen

Förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna (FI Dnr 08-1482-200)

  1. Till Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

Förenklingar av EG:s bolagsrättsliga direktiv (Ju2008/7918/L1)

FAR SRS Poesisektion Gästkrönika

Hos Företagarna finns en Anna-Stina

Med ambitioner så fina

Att alltid vara med i debatten

Och dra ner på skatten

Men här ska du få

En uppdaterad volym gul och blå

En ny ordförande som heter Svante

Kanske filosofisk som Dante

Med ett stort mått av tålamod ska det gå bra

Så all lycka ska du ha

För att du ska orka ända fram

Får du av tomten en muckarkam

Till Bokföringsnämnden som behöver en större peng

Än den som man fått av regeringens gäng

En ökad snurr på normgivningen vill vi se

Hur ska ni lyckas med de'?

Tomten har med Joakim von Anka pratat

Ett kassavalv med pengar han nu försakat

En generalsekreterare vad namn Dan

Vid sitt jobb nu blivit van

Har talang att som Elvis sjunga

Så att taket börjar gunga

Till Las Vegas för egen Elvisshow med jet

Här får du en biljett!

Till Peter, en före detta ordförande

Efter år med mycket gott uppförande

Tomten tackar dig för dina två år

Och hoppas att det inte blivit alltför många gråa hår

Ger dig en välförtjänt ledig vår

(Vi får se om det går)

Näringsminister Maud är en företagarvän

Har vi sett så mycket av detta än?

Förenklingar av redovisning är bra

Men SamRoB ska vi väl inte ha?

Förenklade momsregler hade varit bra

Tomten vill att du en momshandledning ska ha

Slutligen till alla läsare av Balans

Det är inte vett och sans

Att ha en sådan tidning i plast

Nej, ge dig nu i kast

att fylla på ditt förråd

av information, du har ju råd

det ingår i din medlemsavgift

för få exemplar, läs i skift

God Jul och Gott Nytt År önskas Balans läsare av ”FAR SRS poesisektion”

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...