Innehåll

Remissvar

Balans presenterar under denna vinjett remisser som FAR SRS behandlat. Remissvaren i sin helhet finns på FAR SRS hemsida www.farsrs.se

  • To International Accounting Standards Board

Discussion Paper: Preliminary Views on Insurance Contracts

  • To International Accounting Standards Board

Exposure Draft IFRS for Small and Medium-sized Entities

  • Till Finansinspektionen

Remiss 2 – förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna

  • Till Rådet för finansiell rapportering

Remiss avseende utkast till RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, RFR 2 Redovisning för juridiska personer samt UFR 1–7

  • Till Näringsdepartementet

Betalningstider i näringslivet (SOU 2007:55) (N2006/7243/ MK)

  • Till Justitiedepartementet

Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

Skärpta fusionsregler (Ds 2007:35)

  • To International Accounting Standards Board

IASB Exposure Draft of Joint Arrangements – ED9

  • To International Accounting Standards Board

Exposure Draft: Exposures Qualifying for Hedge Accounting

  • To International Accounting Standards Board

Exposure Draft of Proposed Improvements to International Financial Reporting Standards