Innehåll

Balans nr 1 2009

Inledning: Inte enklare 2009

Regeringen löser ”fel” problem för landets företagare. Det anser Hans Börsvik, Jan Magnusson och Karin Prytz i en debattartikel om alla förslag till förenklingar. De menar att företagen kommer bli än mer beroende av sin redovisningskonsult och/eller revisor.

Balans har träffat FAR SRS nye ordförande Svante Forsberg. Han är mycket glad och hedrad över att få leda FAR SRS i arbetet att bli den ledande organisationen för värde och förtroende i näringsliv och samhälle. Svante Forsberg har arbetat både som revisor, redovisningskonsult, skattejurist och rådgivare.

Inte bara små företag tar extern hjälp för att driva olika delar av eller processer i sin verksamhet. Hur påverkar dessa outsourcinglösningar revisionen? Lars Egenäs, Anders Hult och Björn Rydberg menar att ett tredjepartsutlåtande från servicebyråns revisorer kan vara ett bra stöd.

Det är redovisningens fel, eller i alla fall har den bidragit, till den finanskris vi ser i världen i dag. Journalisten Olle Rossander skriver årets första gästkrönika med rubriken ”Obegriplighet som affärsidé”.

Ni som saknar inval och Utträden i FAR SRS har helt rätt. Namnen på de nya medlemmarna publiceras från och med nu på FAR SRS hemsida <www.farsrs.se>.

God fortsättning på det nya året!

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%