Innehåll

Balans nr 1 2009

Inledning: Inte enklare 2009

Regeringen löser ”fel” problem för landets företagare. Det anser Hans Börsvik, Jan Magnusson och Karin Prytz i en debattartikel om alla förslag till förenklingar. De menar att företagen kommer bli än mer beroende av sin redovisningskonsult och/eller revisor.

Balans har träffat FAR SRS nye ordförande Svante Forsberg. Han är mycket glad och hedrad över att få leda FAR SRS i arbetet att bli den ledande organisationen för värde och förtroende i näringsliv och samhälle. Svante Forsberg har arbetat både som revisor, redovisningskonsult, skattejurist och rådgivare.

Inte bara små företag tar extern hjälp för att driva olika delar av eller processer i sin verksamhet. Hur påverkar dessa outsourcinglösningar revisionen? Lars Egenäs, Anders Hult och Björn Rydberg menar att ett tredjepartsutlåtande från servicebyråns revisorer kan vara ett bra stöd.

Det är redovisningens fel, eller i alla fall har den bidragit, till den finanskris vi ser i världen i dag. Journalisten Olle Rossander skriver årets första gästkrönika med rubriken ”Obegriplighet som affärsidé”.

Ni som saknar inval och Utträden i FAR SRS har helt rätt. Namnen på de nya medlemmarna publiceras från och med nu på FAR SRS hemsida <www.farsrs.se>.

God fortsättning på det nya året!

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%