Innehåll

Balans nr 1 2009

På linjen: Peter Strandh

Till rådgivningssektionens ”kick-off” den 29 januari har ni bjudit in ett amerikanskt konsultbolag – Kennedy. Kan du berätta något om dem?

– Kennedy Information bilda des 1970 och är en ledande källa när det gäller informa tion, nyheter och analyser för befattningshavare och specialister inom bland annat management, IT och business advisory. Till vår premiär kommer Paul Johnston som är managing director of advi sory services på Kennedy.

Vi hoppas och tror att detta inslag kommer att vinna stort gehör bland våra medlemmar och blivande medlemmar.

Påverkas rådgivningsbranschen på något annat sätt än övriga branschen av finanskrisen?

– De tjänster som byråerna erbjuder på rådgivnings sidan är nog i grunden mer konjunkturberoende än vad de är som avser revision och redovisning. Men jag ser fort satt stora möjligheter för råd givarna även i finanskrisens tidevarv.

Hur tror du rådgivningsbranschen ser ut i framtiden?

– Den har kommit för att stanna inom revisionsbyrå erna och jag är övertygad om att den kommer att utgöra en mycket viktig del i byråernas fortsatta utveckling. Jag ser mycket ljust på våra rådgiv ningstjänster.

Peter Strandh, ordförande i FAR SRS rådgivningssektion

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%