Innehåll

Balans nr 1 2009

Noteringar: Vägledning för vidareutbildning

FAR SRS utbildningskommitté har tagit fram en vägledning för vidareutbildning.

– Vägledningen är i huvudsak gjord utifrån en ”CPD Planner” som The Institute of Chartered Accountants in England and Wales har gjort. CPD betyder Continuing Professional Development, berättar Anette Hedbern som är ansvarig för utbildningsfrågor hos FAR SRS och adjungerad ledamot i utbildningskom mittén.

Tanken med denna vägledning är framför allt att fundera på vilken utbildning som är relevant ”för mig i mitt arbete”. Dessutom blir det också en dokumentation över vidareutbildningen som kan följas upp i kvalitetskontrollen, då vidareutbildningskravet är en del av kontrollen.

– Jag tror denna vägledning blir en bra hjälp för våra medlemmar. Avsikten är att gå från en input till en output approach, det vill säga inte stirra sig blind på antal timmar utan vad man lärt sig och behöver fördjupa sig i eller uppdateras på så att kvalitén på utfört arbete blir den bästa.

Kravet på vidareutbildning som gäller för alla medlemmar i FAR SRS styrs av regler från IAESB inom IFAC (International Federation of Accountants, världsorganisationen för revisorer och rådgivare), och är lika för alla 145 länder som är medlemmar. Inom IAESB diskuteras för tillfället hur man mäter vidareutbildning.

Vägledningen kommer inom kort att finnas tillgänglig för medlemmar på hemsidan <www.farsrs.se>.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%