Innehåll

Balans nr 1 2009

Noteringar: SIE-standarden uppdaterad

Den så kallade SIE-standarden, som används för att flytta redovisningsdata mellan olika program, har funnits sedan 1990-talet. Det är dock över tio år sedan standarden senast uppdaterades. Under de senaste åren har det kommit önskemål om att den befintliga standarden borde förtydligas och uppdateras på olika punkter.

SIE-gruppens styrelse tillsatte därför i slutet av 2007 en arbetsgrupp som fick i uppgift att se över standarden. Skälet till uppdateringen är huvudsakligen de svårigheter som varit att läsa in SIE-filer i olika program.

– Där har det funnits tolkningsproblem varför förtydliganden behövts, säger Lage Wikstrand, styrelseledamot.

Nu är den nya reviderade SIE-standarden klar – SIE 4B.

Alla tillägg och ändringar som gjorts i samband med uppdateringen är dock frivilliga i SIE-formatet. Detta innebär att SIE-filer som följer det reviderade formatet är kompatibla bakåt och därför går att läsa in i program som inte uppdaterat formatet.

– Den stora nyheten är att det lagts till funktionalitet för att hantera tillagda och strukna rader, berättar Lage Wikstrand.

SIE-gruppen hoppas nu att programvaruleverantörerna kompletterar sina programvaror med de nya funktionerna, trots att dessa är frivilliga.

Vad är SIE?

SIE är en standard för att enkelt kunna flytta redovisningsdata mellan olika program, oavsett vilka leverantörer programmen kommer från.

SIE kan användas för att utbyta data mellan olika program i egen dator, men också för att skicka data mellan företag eller från företag till revisor.

För mer information om SIE – se föreningens hemsida: <www.sie.se>.

Källa: SIE-gruppen

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%