Innehåll

Balans nr 1 2009

Noteringar: Dålig konjunktur ställer ökade krav vid företagsförvärv

Enligt internationell statistik är så många som sju av tio företagstagsförvärv misslyckade. En ny undersökning visar att svenska bolag ofta missar möjligheter att maximera värden vid företagsförvärv.

Det är Öhrlings PricewaterhouseCoopers som låtit ekonomichefer i medelstora och större bolag svara på frågor om sin syn på förvärvsprocesser.

Två av tre bolag menar att finanskris och en dålig konjunktur ställer ökade krav på väl fungerande processer vid förvärv.

Ett prioriterat område vid förvärv är, enligt undersökningen, en tydlig integrationsstrategi. Extern kommunikation till investerare och analytiker hamnade betydligt längre ner på listan.

– Det är anmärkningsvärt att endast ett av tre bolag (35 %) anser sig ha fokuserat på kommunikation till investerare och analytiker. Framför allt är detta bolagens bedömning och med största sannolikhet är intressenternas bild knappast mer positiv, säger Henrik Sörensen som arbetar med förvärvsintegration inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Undersökningen visar också att styrelsens engagemang kunde vara större.

– För att förvärvsprocessen ska lyckas fullt ut är det viktigt att styrelserna tar ett tydligt ansvar i arbetet med integrationsprocesser och strategier. Därför är det oroande att bara hälften av företagen anser att deras styrelser är aktivt involverade i att säkerställa processer och strategier för att integrera förvärvade verksamheter. Av dessa är det dessutom bara 14 procent som instämmer helt och hållet i påståendet, kommenterar Henrik Sörensen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%