Innehåll

Balans nr 1 2009

Noteringar: Dålig konjunktur ställer ökade krav vid företagsförvärv

Enligt internationell statistik är så många som sju av tio företagstagsförvärv misslyckade. En ny undersökning visar att svenska bolag ofta missar möjligheter att maximera värden vid företagsförvärv.

Det är Öhrlings PricewaterhouseCoopers som låtit ekonomichefer i medelstora och större bolag svara på frågor om sin syn på förvärvsprocesser.

Två av tre bolag menar att finanskris och en dålig konjunktur ställer ökade krav på väl fungerande processer vid förvärv.

Ett prioriterat område vid förvärv är, enligt undersökningen, en tydlig integrationsstrategi. Extern kommunikation till investerare och analytiker hamnade betydligt längre ner på listan.

– Det är anmärkningsvärt att endast ett av tre bolag (35 %) anser sig ha fokuserat på kommunikation till investerare och analytiker. Framför allt är detta bolagens bedömning och med största sannolikhet är intressenternas bild knappast mer positiv, säger Henrik Sörensen som arbetar med förvärvsintegration inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Undersökningen visar också att styrelsens engagemang kunde vara större.

– För att förvärvsprocessen ska lyckas fullt ut är det viktigt att styrelserna tar ett tydligt ansvar i arbetet med integrationsprocesser och strategier. Därför är det oroande att bara hälften av företagen anser att deras styrelser är aktivt involverade i att säkerställa processer och strategier för att integrera förvärvade verksamheter. Av dessa är det dessutom bara 14 procent som instämmer helt och hållet i påståendet, kommenterar Henrik Sörensen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%