Innehåll

Balans nr 1 2009

ARENA08: ”Nu lanseras version 3.0”

– Regeringen tvekar att ta bort förvaltningsberättelsen, sa Dan Brännström när han redogjorde för de olika utredningar som nu ligger på regeringens bord. Han frågade ifall de olika föreslagna förändringarna verkligen innebär förenklingar.

– Det blir kanske bättre men inte enklare.

Han påpekade att företagen får större valfrihet men samtidigt måste ta mer ansvar för sitt handlande.

Att utredaren Bo Svensson föreslagit att revisionsplikten ska avskaffas i ett slag – vilket FAR SRS motsätter sig och Dan Brännström kallar big bang – var en av de frågor som togs upp av flera talare under dagens lopp.

– Det blir sannolikt en lagrådsremiss och proposition tidigast sommaren eller hösten 2009. Min prognos är att lagen träder i kraft 1 juli 2010 och att revisions plikten då avskaffas med en big bang, sa Dan Brännström och ställde den retoriska frågan ”vad händer nu?”

– Det är viktigt att IASB står emot. En del skyller ju [finanskrisen] på värdering till verkligt värde. Men här är det bara frågan om budbäraren.

FAR SRS, förklarade Dan Brännström, är på god väg att bredda organisationen för att motsvara branschen som omfattar revisorer, redovisningskonsulter, skatteexperter och rådgivare. Nu lanseras ”version 3.0”:

– Revisorns verktygslåda finns ju redan men den måste upptäckas och presenteras.

Han talade varmt om Reko – en standard för redovisning – och hade förhoppningar om att auktorisation av redovisningskonsulter i framtiden ska bli gemensam för FAR SRS och SRF (Sveriges redovisningskonsulters förbund). Han sa sig tro på ett framtida samgående ”vilket vore det bästa för näringsliv och samhälle”.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%