Innehåll

Balans nr 1 2009

ARENA08: Elizabeth Neu Morén: Förändring kan vara lustfyllt

Förändringsarbete tar lång tid och det tar lång tid att få med alla på tåget.

Elizabeth Neu Morén, fil. dr vid Uppsala universitet, talade om det kloka förändringsarbetet och att ändra beteende.

Förändringar lockar ofta fram frustration och känslor hos människor – nästan alltid negativa. Men även tankar som: Varför har vi inte gjort det här tidigare?

I ett ekorrhjul av förändringar kan det vara svårt att mobilisera kraft och motivation och det kan vara svårt att känna personligt ansvar. Ständiga förändringar behöver inte betyda att vi är speciellt kreativa.

– Här ska man ställa sig frågan ”hur kan jag skapa de rätta förutsättningarna för förändringen”. Då tar man kontrollen och styr själv.

Är förändringen verkligen nödvändig är en fråga som är mycket viktig att kommunicera när man vill genomföra en förändring.

– Det är jätteviktigt att informera grundligt för att alla ska förstå, menade Elizabeth Neu Morén. Information ger ofta en stor acceptans för förändringar. Och det är viktigt att man låter alla prata av sig. Men det får inte bara bli prat, man måste också genomföra förändringen.

Många frågor dyker naturligtvis också upp på vägen i en process: Kommer min roll att finnas kvar? Klarar jag av min nya roll?

– Människor blir ofta rädda och man för söker skapa revir i förändringsprocesser. Det kan vara jobbigt att behöva ändra sina rutiner och kanske byta arbetsrum. Det måste man förstå. Vi hanterar alla föränd ringar på olika sätt.

Men motståndet behöver inte bara vara negativt, menar Elizabeth Neu Morén.

– Det är klokt att ifrågasätta. Mycket bättre än likgiltighet. Att ta tillvara den kraften som finns i ett motstånd är klokt. Dessutom är det bra att lyssna på de som varit med förr. De har kunskaper och erfarenheter.

– En annan sak som är viktigt är att för stå var medarbetarna finns i tankarna.

70 procent av alla förändringar blir inte som man tänkt sig och 10 procent blir bra.

– Att resultatet är så dåligt beror många gånger på att vi är dåliga på att definiera vad som är en lyckad förändring, menade Elizabeth Neu Morén.

Avslutningsvis menade Elizabeth Neu Morén att förändring faktiskt kan vara lustfyllt!

– Man kan faktiskt göra det bra bättre. Förändring är en chans till att utveckla och tänka nytt. Ta tillvara den kraft och energi som uppkommer. Och vem vet vart vägen slutar?

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%