Innehåll

Balans nr 1 2009

ARENA08: Revisionsberättelsen viktig vid kreditprövning

9 av 10 kreditchefer kontaktar revisorn vid kreditprövning och 7 av 10 menar att revisionsberättelsen är viktig för kreditprövningen.

Det visar en undersökning som Göran Hallin på Sweco Eurofutures gjort pä uppdrag av FAR SRS. Syftet med undersökningen har varit att analysera bankernas inställning till förslaget om slopad revisionsplikt i 97 procent av Sveriges aktiebolag.

– Undersökningen visar tydligt att kreditgivning är bero ende av förtroende och revisionen är en viktig pusselbit i att skapa förtroende, sa Göran Hallin.

På frågan vad bankerna tycker om förslaget om slopad revisionsplikt svarar bara 1 av 10 att förslaget är bra. Sä mänga som 7 av 10 tycker att förslaget är dåligt och 2 av 10 har ingen uppfattning. Hälften anser inte heller att förslaget blir bättre om det genomförs i två steg.

– Kunskapen om förslaget behöver bli bättre hos kreditföretagen, menade Göran Hallin. Det finns ett stort behov av förberedelse inför genomförandet.

– Oreviderade räkenskaper kräver också mer information. Det är oftare sä att man ifrågasätter uppgifterna och kräver att kunden anlitar en person som gör en extern bedömning av den finansiella ställningen.

Men konsekvensen av oreviderade räkenskaper varierar beroende på kunden. Dock kommer alla typer av kunder att påverkas, även så kallade ”guldkunder”.

Oreviderade räkenskaper riskerar att försämra alla företags möjlighet till kredit. Men nya kunder och kunder med svag finansiell ställning påverkas mest.

I undersökningen har SS lokala och regionala kreditchefer svarat pä en webbenkät. Dessutom har man intervjuat centrala kreditchefer.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%