Innehåll

Balans nr 2 2009

Flygfärdiga bolag

Hos Ideon Innovation och Lund Bioinkubator kan nystartade innovativa företag få hjälp på vägen från idé till livskraftigt företag. Målet är att tolv företag ska ”flytta ut” varje år. ”Förra året var det sju bolag som lämnade inkubatorn som flygfärdiga bolag, så vi har en bit kvar till vårt mål.” säger Mikael Kipowsky som är inkubatorchef.

Som en förberedelse inför avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag har FAR SRS startat ett projekt som man kallar ”Revisorns verktygslåda”. Projektet har som mål att ta fram en plattform/portal med ”nya” tjänster och intyg. ”Vi ska nu titta på marknaden med helt nya glasögon”, berättar Bo Hjalmarsson och Björn Bäckvall från FAR SRS revisionskommitté som driver projektet.

International Financial Reporting Standards (IFRS) ökar kvaliteten och jämförbarheten mellan finansiella rapporter från företag i olika länder. Men tillämpningen är tidskrävande och kostsam för företagen. Anders Bäckström menar att det är en tuff utmaning, men att IFRS är här för att stanna.

Godkända revisorn Joakim Guiance är upprörd över revisorsutredningens förslag att godkända revisorer utan revisorsexamen ska fråntas rätten att revidera efter år 2015. Vad blir bättre för Sverige och svenska företag om godkända revisorer får yrkesförbud, undrar Joakim Guiance.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...