Innehåll

Balans nr 2 2009

Noteringar: Ny dom: Granskning av kontrollbalansräkning är inte revision

Granskning av kontrollbalansräkning är inte revision och därmed inte heller förmånsberättigat enligt förmånsrättslagen – enligt en dom i Kalmar tingsrätt.

– Domen är förvånande. Granskning av kontrollbalansräkning är en uppgift som ligger inom ramen för lagstadgad revision och bör därför enligt min mening omfattas av förmånsrätten, kommenterar FAR SRS chefsjurist Urban Engerstedt.

Innebär domen att man som revisor bör kräva förskott för att ta sig an denna typ av uppdrag?

– Nej, det ska inte vara nödvändigt. Jag förutsätter att domen, som har över klagats till Göta hovrätt, kommer att ändras av hov rätten, säger Urban Engerstedt vidare.

Bör FAR SRS lobba för att förstärka förmånsrätten till att även omfatta revisionsnära tjänster? Finns det någon gränsdragningsproblematik?

– Frågan om förmånsrätten blir högaktuell när revisionsplikten för små bolag avskaffas. För vad ska gälla vid frivillig revision? Enligt nu gällande regler omfattar ju förmånsrätten endast ”lagstadgad” revision. Och vad kommer att gälla med avseende på andra revisions tjänster som till exempel översiktlig granskning?, påpekar Urban Engerstedt.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%