Innehåll

Balans nr 2 2009

Europa-frågor: Tjeckien rakt in i EU:s hetluft

Från nyår är det Tjeckien som för första gången är EU:s ordförandeland. Tjeckien ingår i den så kallade trojkan tillsammans med Frankrike, som just varit ordförande, och Sverige, som blir ordförandeland 1 juli. De tre länderna har en gemensam övergripande agenda, men varje land kan också välja att fokusera på ett antal specifika frågor. Tjeckien har valt de tre E:na, ekonomi, energi och externa relationer/Europa i världen. Efter höstens fördjupade ekonomiska kris är det naturligt att arbeta med åtgärder för att försöka vända den ekonomiska krisen och samtidigt få fart på EU:s konkurrenskraft. Externa relationer handlar framför allt om Östeuropa, där man vill arbeta för en ytterligare utvidgning av EU mot framför allt västra Balkan, samt om förbättrade förbindelser med Ryssland och USA. Även Mellanösternkonflikten, bistånd och migration kommer att bli viktiga frågor.

Ordförandelandets ambition är att arbeta med ett antal utvalda frågor, men verkligheten ser ofta annorlunda ut. Som Dagens Nyheter nyligen skrev så har fokus vid starten i stället hamnat på två G:n, det vill säga gas och Gaza. Gas har i och för sig med fokusområdet energi att göra, men det var nog inte det som Tjeckien menade från början. Tjeckiens premiärminister Mirek Topolánek fick direkt kasta sig in i hetluften för att förhandla med Ryssland och Ukraina om att återuppta Rysslands begränsade och i vissa fall helt avstannade gasleveranser. Tjeckien är till 80 procent beroende av gasimport från Ryssland. ”Alla andra frågor kan lösas senare”, sade Topolánek.

77 procent av tjeckerna röstade ja till EU vid en folkomröstning 2003. I dag är landet mer splittrat när det gäller det nya Lissabonfördraget. Förutom irländarnas nej i folkomröstningen om Lissabonfördraget så är Tjeckien det enda EU-land som inte skrivit under det nya fördraget. Landets president Václav Klaus är stark motståndare till fördraget och ett nytt EU-skeptiskt parti är på väg att bildas. Många tjecker anser att EU-fördraget går ut över Tjeckiens självständighet. De är rädda för att de stora medlemsstaterna får mer makt på de små staternas bekostnad i och med att vissa frågor enligt fördraget kan avgöras med majoritetsbeslut.

Tjeckien har ännu inte tagit ställning till ett medlemskap i EMU. Premiärministern har lovat att ett datum för tjeckiskt införande av euron kommer att presenteras i november. Utanförskapet innebär att Tjeckien, i likhet med Sverige, inte kan delta vid de informella mötena som hålls med euroländernas finansministrar i samband med Ekofinmötena. Den så kallade eurogruppen har en ”halvpermanent” ordförande som väljs på två år. Luxemburgs premiärminister Jean-Claude Juncker är nu inne på sin tredje ordförandeperiod sedan 1 januari 2005.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer