Balans nr 3 2009

Noteringar: FAR SRS kritisk till förslaget från SamRob-utredningen

– vill i stället stärka sambandet mellan redovisning och beskattning

FAR SRS avstyrker i sitt remissvar huvuddragen i den så kallade SamRob-utredningen eller Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet (SOU 2008:80) som den egentligen heter.

Utredningen föreslår i sitt betänkande att man ska frikoppla redovisningen från beskattningen. FAR SRS föreslår att man ska behålla och i stället förstärka det starka band som finns mellan redovisningen och beskattningen.

– Vi menar att en frikoppling kommer att leda till betydande merkostnader och osäkerhet för företagen. Detta gäller särskilt de mindre aktiebolagen, säger FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström.

Dessutom påpekar FAR SRS att förslaget kräver stora utbildningsinsatser för de som hanterar företagens redovisning med två parallella system.

– Det är illavarslande att till och med en redovisningskunnig person har svårt att förstå innehållet i förslagets lagtext, menar Dan Brännström.

– De termer som används har en annan innebörd i skattelagstiftningen än i redovisningen, kommenterar Ernst Forsberg som är ordförande i FAR SRS skattesektion. Detta kommer att innebära att många deklarationer kommer att innehålla fel.

FAR SRS avstyrker även utredningens förslag om hanteringen av obeskattade vinster, vilket enligt FAR SRS skulle innebära en ökad användning av den ”olämpliga redovisningsmetoden med obeskattade reserver”. FAR SRS menar att man i stället ska lösa utdelningsbegränsande åtgärder genom aktiebolagslagens regler om värdeöverföring.

FAR SRS tillstyrker vissa mindre förslag i utredningen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%