Innehåll

Balans nr 3 2009

Noteringar: ”Lagrådsremissen känns nästan osvensk”

I slutet av januari lämnade regeringen en lagrådsremiss rörande revisorsutredningens första betänkande Revisionsutskott m.m. (SOU 2007:56).

– Vi är mycket nöjda med att regeringen verkligen vågat gå på en minimireglering. Sverige har alltså inte lagt till några bestämmelser utöver vad EU:s revisorsdirektiv kräver. Lagrådsremissen känns nästan osvensk, kommenterar FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström.

– Det är dessutom med stor tillfredsställelse som vi kan konstatera att regeringen på många punkter tagit intryck av våra argument.

Regeringen anser till exempel att analysmodellen inte behöver skärpas vid revision av företag av allmänt intresse.

– Det är mycket positivt att regeringen har valt att gå på branschens linje, och inte utredningens.

I lagrådsremissen finns också nya regler om revisorsrotation.

– Det har varit lite oklart om den svenska börsbolagsrevisorn kan sitta sju eller åtta år. Dessutom har tidigare riktlinjer omfattat fler företag än de börsnoterade. Och mot den bakgrunden har FAR SRS gjort ett uttalande om revisorsrotation, berättar Dan Brännström.

Är det något som ni är missnöjda med i lagrådsremissen?

– Det vi är besvikna på är att regeringen öppnar för att Revisorsnämnden (RN) ska svara för kvalitetskontrollen avseende börsbolag.

– Jag menar att RN då hamnar på för många stolar. Kan man verkligen göra kvalitetskontroll ena dagen och utöva tillsyn nästa, undrar Dan Brännström. Det är mycket bättre, inte minst för lärandet i branschen, att FAR SRS svarar för all kvalitetskontroll.

Lagbestämmelserna föreslås träda i kraft 1 juli 2009.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%