Innehåll

Balans nr 3 2009

Noteringar: Obligatoriskt med kassaregister nästa år

Från och med 1 januari 2010 blir det enligt lag obligatoriskt med kassaregister för företag i kontantbranschen.

– Det är viktigt att poängtera att även företag som handlar med tjänster omfattas av den nya lagen, säger Bo Arvidsson som är skattedirek tör på Skatteverket.

Enligt Skatteverkets beräkningar omfattas drygt 200 000 företag av lagen.

Det huvudsakliga syftet med lagen är att skydda seriösa företagare mot illojal konkurrens.

– De allra flesta företagare är positiva. I dag känner många att de blir tvingade att fuska på grund av att andra gör det, säger Bo Arvidsson.

Lagen ställer krav på att kassaregistret ska vara certifierat. Finns det certifierade kassaregister att tillgå i dag?

– Nej. Men vi kommer under våren löpande på vår hemsida att publicera certifierade kassaregister.

– Vi har blivit lite försenade på grund av att ett land inom EU ifrågasatte om lagen stred mot den fria rörligheten, berättar Bo Arvidsson.

Vissa branscher är undantagna från den nya lagen, till exempel taxi och torghandel.

Kommer den nya lagen att förhindra fusk?

– Kassaregistret gör det i alla fall svårare att fuska. Samtidigt som det blir lättare att göra rätt, menar Bo Arvidsson.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%