Innehåll

Balans nr 4 2009

Selektiv rekrytering

Finanskrisen och lågkonjunkturen har gjort avtryck i branschen. En rundringning till de sju största revisionsbyråerna visar att de kommer att rekrytera betydligt färre personer i år än förra året. Vem är det egentligen som trixar? Den frågan ställer skattekonsulterna Ernst Forsberg och Sven-Erik Holmdahl i en debattartikel angående finansminister Anders Borgs uttalande om ”trixiga skatteupplägg”. Uttalandet gjordes efter Regeringsrättens domar rörande rätten till avdrag för koncernbidrag till utländ ska dotterbolag. Även FAR SRS har reagerat och uppmanar i ett öppet brev finansministern att föra en dialog ”med” branschen i stället för att tala ”om” branschen.

En del företag ska gå i konkurs i en lågkonjunktur. Det menar Almis finanschef Anna Hallberg. I en intervju berättar hon att lågkonjunkturen har gjort tydliga avtryck i Almis verksamhet och att allt fler etablerade företag begär hjälp.

I den reviderade versionen av IFRS 3 tas ytterligare ett steg mot verkligt värde. Det är viktigt att på ett tidigt stadium utveckla en ”best practice”, menar Marika Corell med flera som redogör för implementeringen av den reviderade standarden.

För den som känner sig stressad över sin e-post ger Andreas Granstedt några handfasta tips i sin gästkrönika.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2016 2017 2018
Räntesats 0,47 0,36* 0,36

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016 2017 2018
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2016 2017 2018
Positiv 6,65 6,27 6,49
Negativ 1,65 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2016 2017 2018
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2016 2017 2018
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2016 2017 2018
Skattesats 22% 22% 22%
Mervärdesskatt
År 2016 2017 2018
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1952 1953 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%