Balans nr 4 2009

Noteringar: ”Bättre tala med oss, inte bara om oss”

FAR SRS skriver öppet brev till finansminister Anders Borg

”Det är inte någon idé att man ute på revisionsbyråer och bland skatterådgivare börjar hitta på en massa trixiga upplägg, för vi kommer att titta igenom dem och vi kommer att se till att regelverket är sådant att vi kan säkra våra skatteintäkter.”

Detta sa Sveriges finansminister Anders Borg (M) i Dagens Eko fredagen 13 mars. Uttalandet gjordes efter att Regeringsrätten 11 mars avgjort en rad mål rörande rätten till avdrag för koncernbidrag till utländska koncernbolag.

Domarna var mycket efterlängtade av marknaden, eftersom en betydande osäkerhet om skattevillkoren för internationellt verksamma företag därmed kunde skingras.

Anders Borgs uttalande har mottagits med förvåning ute på revisionsbyråernas skatteavdelningar och föranlett ett öppet brev till finansministern.

– Ja, eftersom vi inte känner igen oss i anklagelsen och dessutom vill få igång en direkt dialog med finansdepartementet, säger FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström.

Stockholm i april 2000

Bäste Anders Borg,

För ett år sedan önskade vi att få träffa dig för att diskutera revisions- och rådgivningsbranschens roll i näringsliv och samhälle. Bakgrunden var de förändringar regeringen aviserat, till exempel slopandet av revisionsplikten. Du tackade nej till att träffa oss och hänvisade istället till en av dina statssekreterare som omedelbart också tackade nej, din hänvisning till trots. Helt nyligen har vi dock fått till stånd ett möte med en av dina statssekreterare.

Den uteblivna dialogen med dig bidrar till att FAR SRS, och särskilt alla som är verksamma på revisionsbyråernas skatteavdelningar, har reagerat med förvåning på ditt uttalande i Dagens Eko den 13 mars. Det är anmärkningsvärt att du gör uttalanden som misskrediterar en hel yrkeskår. Vilken annan profession hanteras på detta nedlåtande sätt? Det är bättre att du talar med oss, inte bara om oss.

Skatteverksamheten inom revisionsbyråerna bedrivs under iakttagande av strikta etiska regler. Ledstjärnan är i grund och botten samma som Skatteverkets, nämligen att företagen ska betala rätt skatt – inte för mycket men inte heller för lite – efter vad som följer av EG-rätten och den svenska lagstiftningen. Branschens revisions- och rådgivningstjänster bidrar i hög grad till just detta, att företag redovisar och betalar rätt skatt. Vi menar att detta är av stort värde för både näringsliv och samhälle.

Det råder dessutom ingen tvekan om att vår bransch kan erbjuda den kompetens som gör att många företag finner framkomliga vägar genom den nuvarande krisen. Vad betyder inte det samhällsekonomiskt?

Alla goda krafter måste nu samverka. Vi vill därför hoppas och tro på en bra dialog med dig och Finansdepartementet.

Med vänlig hälsning

Dan Brännström

FAR SRS generalsekreterare

Ernst Forsberg

Ordförande i FAR SRS skattesektion

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%