Innehåll

Balans nr 4 2009

Europa-frågor: De Larosiére-rapporten ska hindra nya kriser

EU-kommissionen fortsätter sitt arbete med att hantera den finansiella krisen. I höstas fick den franske före detta IMF-chefen Jacques de Larosière i uppdrag att ta fram ett åtgärdspaket mot den finansiella krisen. I arbetsgruppen har även Sveriges vice riksbankschef Lars Nyberg ingått. Inför EU:S toppmöte i mars har gruppen tagit fram en rapport som innehåller hela 31 åtgärdspunkter, eller rekommendationer, som ska förhindra att nya ekonomiska kriser inträffar i framtiden.

Gruppen anser att krisen beror på otillräcklig reglering och för lite kontroll. De konstaterar att regelverken och tillsynen inte har fungerat tillräckligt bra då den i för stor utsträckning har legat på nationell nivå. Tillsynsverksamheten har inte hängt med i den utveckling som skett under de senaste tio åren, då finansmarknaderna har blivit alltmer sammankopplade. En ny överstatlig EU-finansinspektion är dock inte aktuell för närvarande.

– Vi presenterar en mycket ambitiös, men också realistisk plan för hur man ska kunna både förebygga och hantera eventuella framtida finanskriser, sade Jacques de Larosière vid en presskonferens i Bryssel.

– Här har vi nu förslag till hur vi för framtiden ska kunna säkerställa förtroendet på Europas finansmarknader. Rapporten är också ett bidrag till EU:S position inför de globala överläggningar som ska ske vid G20-mötet i London i början av april, kommenterade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

I rapporten nämns flera gånger redovisning som en viktig del i åtgärdsprogrammet. I en av rekommendationerna står bland annat att redovisningsstandarder inte ska favorisera någon affärsmodell, inte uppmuntra procyklikalitet eller avskräcka långsikta investeringar.

Gruppen föreslår att ett nytt råd – European Systemic Risk Council – ska inrättas under Europeiska Centralbankens ledning. Tanken är att rådet tidigt ska kunna varna när det sker avvikelser i marknaderna som kan leda till nya finansiella kriser. Och varningarna ska därefter leda till konkreta åtgärder.

Jacques de Larosières förhoppning är att de föreslagna åtgärderna är genomförda inom några år. Hela rapporten kan läsas på <http://ec.europa.eu/commissionbarroso/president/pdf/ statement20090225en.pdf >

EU-kommissionen planerar att i maj lägga fram ett förslag om en plan för en europeisk övervakning av de finansiella marknaderna. Den kommer att baseras på De Larosière-rapporten samt synpunkter från berörda parter. Planen kommer att följas upp med lagförslag under hösten 2009. Fram till 10 april i år kan synpunkter skickas till MARKT-G1@ec.europa.eu

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%