Balans nr 4 2009

Små förändringar i väntan på ISA

Bara nödvändiga ändringar i RS-fllken 2009

Eftersom de internationella revisionsstandarderna håller på att översättas så har FAR SRS revisionskommitté begränsat sig till de allra nödvändigaste förändringarna i RS-fliken i årets Samlingsvolym.

– Har vi kunnat leva med de brister som finns i RS sedan år 2004 så kan vi leva med dem en tid till, säger Bo Hjalmarsson som är ordförande i FAR SRS revisionskommitté.

Enligt Bo Hjalmarsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers, ordförande i FAR SRS revisionskommitté, så är det inga dramatiska ändringar i Revisionsstandard i Sverige (RS) 2009.

– Vi har bara gjort de allra nödvändigaste förändringarna i RS, säger Bo Hjalmarsson. Det är ju med tanke på att vi håller på med att översätta de internationella revisionsstandarderna (ISA). Så även om vi skulle se att det kanske skulle kunna finnas ett ytterligare behov av att förtydliga eller att göra förbättringar i RS så gör vi alltså inga små ändringar nu. Det är inte meningsfullt helt enkelt. Varje ändring man gör innebär ett arbete för de praktiserande revisorerna, antingen i form av egen utbildning eller att man måste gå in och ändra i egna mallar och formulär. Har vi kunnat leva med de brister som finns i RS sedan år 2004 så kan vi leva med dem en tid till.

Bo Hjalmarsson säger att man har begränsat sig till att justera för de ändringar som föran letts av ändrad lagstiftning samt där revisionskommittén har sett att det finns uppenbart behov av mer vägledning för revisorerna.

Jens Hansegård

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%