Balans nr 4 2009

Försiktig rekrytering på revisionsbyråerna

Finansoro och slopad revisionsplikt påverkar framtiden

Landets revisionsbyråer ställer sig avvaktande inför nyanställningar 2009. Den slutsatsen kan man dra av Balans rundringning till de sju stora revisionsbyråerna. Enligt de rekryteringsansvariga på byråerna är det framför allt finanskrisen som påverkat läget. Även förslaget om slopad revisionsplikt för mindre aktiebolag har betydelse. – Vi har inte fokus på att nyanställa just nu, men för personer med rätt profil och kompetens finns det plats, säger Maria Karlén, HR-chef på KPMG.

Enligt Maria Karlén gjorde KPMG cirka tvåhundra rekryteringar förra året och i år kommer det att bli betydligt färre.

– Vi har inget anställningsstopp men vi är försiktiga, säger hon till Balans.

Hos BDO Nordic säger HR-chefen Paula Klang att man har ständigt pågående rekryteringar på olika orter i landet och att det kan handla om att man behöver rekrytera ett tiotal i år. Det är svårt i dagsläget att ge en exakt siffra eftersom man satsar på både organisk och strukturell tillväxt, samtidigt som konjunkturläget fortfarande är ovisst.

– Vi rekryterade betydligt fler förra året. Det kan vara ett skäl till att vi rekryterar färre i år, säger Paula Klang och till lägger att BDO kommer att rekrytera med arbetare med varierande erfarenhet inom samtliga tjänsteområden.

När Balans frågar om orsaken till den förändrade rekryteringen så säger Paula Klang att konjunkturen och ett ökat fokus på kvalificerade redovisningstjänster spelar ungefär lika stor roll.

Konjunkturen påverkar

Anders Lundberg, HR-manager på Deloitte Sverige, säger att rekryteringen självklart påverkas av det rådande konjunkturläget.

– Tidigare års tillväxt har minskat och vi ser även att personalomsättningen minskat markant och vi behöver därför inte ersättningsrekrytera i någon nämnvärd omfattning.

Deloitte planerar att rekrytera cirka 50 nyutexaminerade studenter och cirka 15 erfarna medarbetare för start i höst. Utöver detta började ett 20-tal nya medarbetare i januari 2009.

– Vi rekryterar främst till vår revisionsdel, säger Anders Lundberg, dock färre än förra året. Men också civilingenjörer, jurister och systemvetare till våra konsult områden (Consulting, Financial Advisory och Tax).

Personer med erfarenhet

På Grant Thornton råder det också osäkerhet om hur många man kommer att rekrytera i år.

– Just på grund av konjunkturen. Vi vet ju inte vad som händer efter sommaren, säger HR-chef Barbro Bolander.

De senaste åren har man rekryterat omkring 200-250 om året. I år kommer det att bli betydligt färre.

– En vild gissning är att vi kommer att rekrytera omkring 30 personer under resten av året, framför allt personer med erfarenhet. De nyutexaminerade har vi redan anställt för året.

Enligt Barbro Bolander hade man något större avgångar i mitten av 2008.

– Men eftersom folk är mycket mindre benägna att säga upp sig under en lågkonjunktur förväntar vi oss mindre avgångar i år.

Inte anställningsstopp

Barbro Bolander poängterar att det inte råder anställningsstopp.

– Vi har inkommande uppdrag och god efterfrågan. Men vi måste vara mer omsorgsfulla. Vi är förmodligen mycket strängare nu. Vi har höjt ribban vad gäller nyrekryteringarna och tar bara in de som vi är ett hundra procent säkra på.

Hos SET säger vice vd Marianne Sandén-Ljungberg att rekryteringen ligger helt stilla just nu.

– Hittills i år kan det handla om att vi har rekryterat ett tjugotal i hela landet. Men nu avvaktar vi och ser vad som händer.

Marianne Sandén-Ljungberg säger att ändringar av revisionsplikten inte kommer att påverka framtida rekrytering.

– Våra kunder, både banker och mindre kunder, vill absolut ha kvar revisionen. Arbetet kommer säkert att förändras i karaktär, men vi vet ju inte hur.

”Det är köparens marknad”

På Ernst & Young kommer man att fortsätta rekrytera men det är i nuläget väldigt svårt att säga hur många som kommer att rekryteras fram till slutet av december i år.

– Vi följer läget med spänning, säger Agneta Strandberg, director för human resources hos Ernst & Young i Sverige.

Hon poängterar att man kan dra fördel av konjunkturen.

– Det är köparens marknad och vi kommer att titta väldigt noga på sådana som vi kan rekrytera nu. Vi kommer givetvis att värna om de medarbetare vi redan har och se till att de har arbete, men i den här typen av konjunktur kan det också finnas nya möjligheter.

Agneta Strandberg säger att man har rekryterat 200 medarbetare hittills i år, främst nyutexaminerade.

Framöver tror hon att rekryteringen av nyutexaminerade kommer att gå ner. Revisionsplikten påverkar inte, enligt Agneta Strandberg, eftersom inga beslut har fattats om den än.

Fokus på nyutexaminerade

Öhrlings PricewaterhouseCoopers kommer enligt HC-chef Katarina Roddar förmodligen att rekrytera mellan 150 och 200 personer.

– Främst har vi fokus på nyutexami nerade samt specialister/rådgivare med erfarenhet.

Katarina Roddar säger att ÖPWC expanderat mycket kraftigt under de senaste åren.

– Vi kommer inte att rekrytera lika mycket under detta år. Naturligtvis påverkar även konjukturen hur många vi kommer att rekrytera.

Enligt Katarina Roddar så rekryterar även ÖPWC nya profiler till sin verksamhet för att möta satsningen inom Visionsbyrån.

– Det är ett led i vår utveckling med anledning av den förändrade revisions plikten.

Jens Hansegård

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%