Innehåll

Balans nr 4 2009

Hästen och skatten

FAR SRS Förlag har nyligen gett ut Hästen och skatten, en bok som skiljer sig från förlagets övriga utgivning. Boken ger praktiska svar på skattefrågor för all sorts hästverksamhet och riktar sig både till enskilda hästägare och till ekonomiska rådgivare som är inblandade i hästverksamhet.

Hästen och skatten gavs ursprungligen ut 1991 av Ernst & Young på initiativ av skattejuristen Jan Kleerup som då arbetade på Ernst & Young.

Då FAR SRS Förlag fick en förfrågan om man ville ta över utgivningen så tvekade man inte.

– Vi tyckte det var jättetrevligt och nappade på en gång, säger Jesper Karlsson, förlagsredaktör på FAR SRS Förlag.

Historiskt gör FAR SRS Förlag mest regelsamlingar. Men enligt Jesper Karlsson planerar man att göra fler handböcker.

– Vi har till exempel planer på en bok om Fastigheten och skatten.

Enligt Jesper Karlsson finns det en naturlig marknad för boken eftersom det är många som har häst eller är inblandade i hästverksamhet på något sätt.

– Hästar kan vid första anblicken tyckas vara ett väldigt smalt ämne, men det är ett brett fritidsintresse, säger Jesper Karlsson.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%