Innehåll

Balans nr 5 2006

Ut med aktiebreven

Utredningen om ett enklare aktiebolag hat lämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Enligt utredaren Carl Svernlöv är dagens pappersbaserade system med aktiebrev föråldrat och bör avskaffas. Förutom att föreslå förenklingar för företagen skulle utredningen se över behovet av en ny aktiebolagsform. Något sådant behov finns dock inte i dagsläget, enligt utredningen.

Allt för få företag rekonstrueras. Det menar Sune Carlsson som vill inspirera bland annat revisorer att – i väntan på ny lagstiftning – engagera sig i hur klienter med betalningssvårigheter kan undvika konkurs.

I början av året startades FAR SRS rådgivningssektion. Henrik Steinbrecher, ledamot i sektionens styrelse, berättar om aktuella frågor för rådgivare.

Den lagstadgade revisionen har stor betydelse för investerares beslut att köpa eller sälja aktier. Det visar en studie av Karin Jonnergård och Ola Nilsson som har undersökt hur aktieägare i bolag på Stockholmsbörsen ser på revision och hur revisionsberättelsen används.

Kvalitetskontroll av redovisningskonsulter ska göras vart sjätte år och är från och med hösten 2009 obligatorisk för alla redovisningskonsulter FAR SRS. Eva Törning och Bengt Reinholdsson berättar om erfarenheterna av det första året med kvalitetskontroll av redovisningskonsulter.

Pengar är en av mänsklighetens mest geniala uppfinningar, kredit kommer inte långt efter. Det skriver Gunnar Wetterberg i sin gästkrönika.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%