Innehåll

Balans nr 5 2009

På linjen: Jan Berntsson, vd för Deloitte

Deloitte har rankats som tredje bästa arbetsgivare i Sverige av undersökningsföretaget Universum.

Varför har just Deloitte fått utmärkelsen?

– En bidragande faktor är att vi placerat medarbetarna högt upp på vår strategiska agenda under lång tid. Det finns inte ett ledningsmöte som inte tar upp frågor som rör medarbetaraspekter.

Vad gör Deloitte som andra företag inte gör?

– Det kanske inte är så annorlunda mot andra företag men det vi gör, görs konsekvent och långsiktigt. För att utvecklas måste vi våga lyssna på vad medarbetarna tycker är bra och vad som inte fungerar. Därför gör vi till exempel regelbundna medarbetarundersökningar. Den senaste hade fyrahundra kommentarer och jag läste alla personligen, minst två gånger. Det var mycket ros, men också ris. Det krävs ett visst mod att våga ta till sig det som sägs, men när vi nu har anställt intelligenta medarbetare gäller det att lyssna på dem också.

Vad kan ni göra för att bli ännu bättre?

– Allt börjar hos klienterna. Våra klienter ställer höga krav på oss, och det gör att du som individ hela tiden får ta dig an nya problemställningar tillsammans med andra engagerade medarbetare, vilket gör arbetet krävande men också mycket roligt och utvecklande. Våra medarbetare är ambitiösa och gillar att utveckla ett företag som inte är färdigbyggt.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%