Innehåll

Balans nr 5 2009

Europa-frågor: Ditt Europa, din affärsmöjlighet

EU:s INRE MARKNAD är kärnan i det europeiska samarbetet. Men trots alla fördelar som den inre marknaden medför så är det alltför få svenska företag som tar tillvara på dessa möjligheter. Det visar bland annat en studie som FAR SRS genomförde bland 400 slumpmässigt utvalda svenska företag tidigare i år. Resultatet är tyvärr mycket nedslående och kan sammanfattas enligt följande:

  1. Över hälften av de svenska företagen (55 procent) agerar fortfarande inte på den inre marknaden. Bara 43 procent av landets cirka 80 000 företag har någon form av handel med andra EU-länder. Av de företag som inte är aktiva så planerar bara två av hundra att bli det.
  2. En majoritet av Sveriges företag har dåliga kunskaper, och endast en tredjedel av dessa företagare har bara övergripande kunskap om vad den inre marknaden är. Endast fyra av hundra svenska företag vet att det är trettio länder som utgör den inre marknaden.
  3. 60 procent av Sveriges företag tycker inte att den inre marknaden är viktig för det egna företagets verksamhet. Endast fem procent av landets företag ser den inre marknaden som sin hemmamarknad.
  4. Endast tio procent av de svenska företagen har någon som är ansvarig för att följa och förstå den inre marknadens utveckling.

Resultaten visar på ett stort ointresse och okunskap bland svenska företag. Många företag är dock medvetna om sin bristande kunskap och därför efterfrågar hela 70 procent av företagen bättre utbildning och information.

Dan Brännström, FAR SRS generalsekreterare, sa i samband med lanseringen av studien: ”Resultatet visar att vi inom revisions- och redovisningsbranschen har ytterligare en viktig uppgift att fylla. Som revisorer och rådgivare kan vi ge råd och stöd till företag som vill expandera på den inre marknaden”. Men för att vi i branschen ska kunna stödja företagen behöver även vi bättre kunskap om den inre marknaden. Intresset är tyvärr väldigt lågt även inom revisions- och redovisningsbranschen.

EU-kommissionen har nyligen startat en ny version av webbplatsen ”Ditt Europa, din affärsmöjlighet” (<http://ec.europa.eu/youreurope/business/indexsv.htm>). Den ska göra det enklare för småföretag att göra affärer över nationsgränserna och beskriver till exempel på ett tydligt sätt vad den inre marknaden för varor betyder. Jag rekommenderar både företagare, revisorer och rådgivare att titta närmare på denna webbplats. Genom ökad kunskap ökar intresset för att dra nytta av de fördelar som den inre marknaden medför.

Rapporten ”Är EU vår hemmamarknad? – en studie av svenska företags kunskaper och attityder till den inre marknadens möjligheter” finns på <www.farsrs.se>.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%