Innehåll

Balans nr 6/7 2009

Inledning: Vakna upp revisorer!

Det är dags för revisorerna att vakna upp ur sin törnrosasömn, skriver Lars-Olle Larsson. Han menar att revisorerna bör engagera sig för att fler ska inse vikten av en kvalitetssäkrad hållbarhetsredovisning.

Att revisorn kan göra en stor insats för miljön, det anser även Björn Elfgren som är MER-revisor i Hagfors.

Blir det en enda branschorganisation för revisorer och rådgivare i framtiden? FAR SRS har skickat en förfrågan till Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF) om att inleda en samgåendeprocess.

Finanskris och lågkonjunktur aktualiserar värderingsfrågor i externredovisningen. En värderingsfråga, som sannolikt kommer att behöva bedömas i flera företag, är hur företagen ska ställa sig till ÅRL:s krav på nedskrivning i vissa situationer avseende materiella anläggningstillgångar.

Det är dags att städa upp i årsredovisningslagen, skriver Caisa Drefeldt i sin krönika. Hon menar att det vore bra med en bättre struktur utan paragrafer som bara slängts in där lagstiftaren bedömt att de passade bäst.

Lagar som påverkar vår ekonomi har en tendens att vara krångliga att tillämpa och tolka, det menar Urban Kardvik angående reglerna som begränsar möjligheten att få en utdelning från ett företag beskattad som kapitalinkomst.

För den som är upplagd för Ute hjärngympa under semestern bjuder Balans i detta nummer på ett korsord. Trevlig sommar!

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...