Innehåll

Balans nr 6/7 2009

Inledning: Vakna upp revisorer!

Det är dags för revisorerna att vakna upp ur sin törnrosasömn, skriver Lars-Olle Larsson. Han menar att revisorerna bör engagera sig för att fler ska inse vikten av en kvalitetssäkrad hållbarhetsredovisning.

Att revisorn kan göra en stor insats för miljön, det anser även Björn Elfgren som är MER-revisor i Hagfors.

Blir det en enda branschorganisation för revisorer och rådgivare i framtiden? FAR SRS har skickat en förfrågan till Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF) om att inleda en samgåendeprocess.

Finanskris och lågkonjunktur aktualiserar värderingsfrågor i externredovisningen. En värderingsfråga, som sannolikt kommer att behöva bedömas i flera företag, är hur företagen ska ställa sig till ÅRL:s krav på nedskrivning i vissa situationer avseende materiella anläggningstillgångar.

Det är dags att städa upp i årsredovisningslagen, skriver Caisa Drefeldt i sin krönika. Hon menar att det vore bra med en bättre struktur utan paragrafer som bara slängts in där lagstiftaren bedömt att de passade bäst.

Lagar som påverkar vår ekonomi har en tendens att vara krångliga att tillämpa och tolka, det menar Urban Kardvik angående reglerna som begränsar möjligheten att få en utdelning från ett företag beskattad som kapitalinkomst.

För den som är upplagd för Ute hjärngympa under semestern bjuder Balans i detta nummer på ett korsord. Trevlig sommar!

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%