Innehåll

Balans nr 6/7 2009

Noteringar: FAR SRS + SRF = sant?

I början av maj skickade FAR SRS ett brev till Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF) med en inbjudan till att inleda en samgåendeprocess. Enligt FAR SRS finns det många fördelar med en enda organisation för revisions- och rådgivningsbranschen.

För oss är det självklart att en bransch bäst företräds av en enda branschorganisation. Det blir effektivare och medför en snabbare utveckling av de olika yrkesrollerna, inklusive den auktoriserade redovisnings konsultens, säger Svante Fors berg, ordförande i FAR SRS.

Enligt Svante Forsberg kommer olika intressenter, exempelvis Skatteverket och bankerna, att öka pressen på redovisningskonsulter att jobba på ett enhetligt sätt.

På sikt kan vi inte ha två olika standarder och kvalitets system, säger Svante Forsberg.

SRF:s ordförande Mikael Carlson har svarat på inviten från FAR SRS genom att meddela att det i dagsläget inte är aktuellt att diskutera ett samgående. Samtidigt säger han till Balans att den formella inviten från FAR SRS inte har diskuterats i SRF:s styrelse.

SRF ser positivt på samarbete med FAR SRS kring yrkesrollen auktoriserad redovisningskonsult. Denna yrkesroll kommer att bli allt viktigare i samhället, och vi har även fått tydliga önskemål från myndigheter och intressenter om att harmonisera vårt arbete. Diskussioner om samgående har inte förts, utan SRF har i stället arbetat för att skapa en enhetlig och gemensam standard för yrkesrollen, säger Mikael Carlson.

I dagsläget vill Mikael Carlson inte ge ytterligare kommentarer till ett eventuellt samgående. Bildandet av en enda branschorganisation verkar alltså inte nära förestående.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%